Om isbrytaren Oden

Oden är en isbrytare och ett forskningsfartyg.
Myndigheten Sjöfartsverket äger Oden som blev klar år 1989.
Polarforskningssekretariatet hyr Oden
för expeditioner till polarområdena i Arktis och Antarktis.
Polarforskningssekretariatet var med
redan när Oden byggdes
och har anpassat fartyget för forskning.

Oden gjorde den första stora polarexpeditionen år 1991.
Då körde Oden till Nordpolen
tillsammans med det tyska forskningsfartyget Polarstern.
Efter det har Oden gjort resor till både Arktis och Antarktis.

På fartyget finns bland annat flera laboratorier.
Laboratorierna kan anpassas för varje forskningsexpedition.
Det gör att många olika forskare kan arbeta på Oden under polarresorna.