Stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatet främjar förutsättningarna för och samordnar svensk forskning och utveckling i polarområdena.

Abisko naturvetenskapliga station

En forskningsstation i en subarktisk miljö med varierad natur som lockar forskare från hela världen. 

Forskningsstationer i Antarktis

Forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis lämpar sig för forskning inom många discipliner. 

Isbrytaren Oden 

Isbrytaren Oden är en av världens mest kraftfulla isbrytare och en av de främs­ta plattformarna för forskning i polarhaven.

Enkät: vilka forskningsbehov finns i Antarktis de kommande 10 åren?
Polarforskningssekretariatet har fått ett uppdrag från regeringen att ta fram en svensk forskningsstrategi för Antarktis. Du som forskar i polarområdena har nu möjlighet att påverka hur de kommande tio årens forskning ska bedrivas.
Regeringen undersöker möjligheterna för ett nytt polarforskningsfartyg

En ny utredning ska klarlägga vad som behövs för att Sverige ska kunna anskaffa och driva ett modernt klimatneutralt polarforskningsfartyg.