Rådgivare

  • Harry Robertsson, teknisk seniorrådgivare
  • Johan Petterson, curator konstnärsprogrammet

Scientific Advisory Group for Abisko Scientific Research Station (SAGA)

  • Philip Wookey, Biological and Environmental Sciences, University of Sterling, UK, ordförande
  • Jan Karlsson, Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
  • Syndonia (Donie) Bret-Harte, Toolik Field Station, Institute of Arctic Biology, University of Alaska Fairbanks, USA
  • Dag Avango, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, Luleå tekniska universitet
  • Margareta Johansson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
  • Joan Nymand Larsen, Stefansson Arctic Institute, Akureyri, Island
  • Håkan Grudd, Polarforskningssekretariatet, sekreterare

SAGA har till uppgift att ge ett vetenskapligt perspektiv på ambitionen för Abisko naturvetenskapliga station. Till exempel hur forskningsstationen kan upprätthålla, utveckla och locka avancerad forskning och ge förslag på forskningsområden som bör ges prioriterat stöd.

Scientific Advisory Group (SAG)

SAG utses i samband med temautlysningar inom Polarforskningsprocessen och består av svenska och internationella forskare. Gruppen hjälper till med bedömning av ansökningar och användes vid temautlysningarna inom Polarforskningsprocessen som genomfördes under 2020 och 2023.

SAG har till uppgift att ge strategiska råd till myndigheten om forskning och forskningspolitik. Gruppen förväntas särskilt bidra med internationella perspektiv och erfarenheter.