Rådgivare

 • Johan Kuylenstierna, Senior Advisor, strategisk rådgivare Polarforskningsprocessen
 • Johan Petterson, curator konstnärsprogrammet

Scientific Advisory Group (SAG)

 • Jane E. Francis, Director of British Antarctic Survey
 • Andreas Peter Ahlstrøm, Geological Survey of Denmark and Greenland
 • Sverker Jagers, Göteborgs universitet
 • Sverker Sörlin, KTH
 • Helén Andersson, SMHI
 • Jan Pettersson, Göteborgs universitet

SAG har till uppgift att ge strategiska råd till myndigheten om forskning och forskningspolitik. Gruppen förväntas särskilt bidra med internationella perspektiv och erfarenheter.

Scientific Advisory Group for Abisko Scientific Research Station (SAGA)

 • Ulf Molau, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, ordförande
 • Jan Karlsson, Climate Impacts Research Centre (CIRC), Umeå universitet
 • Syndonia (Donie) Bret-Harte, Toolik Field Station, Institute of Arctic Biology, University of Alaska Fairbanks, USA
 • Inge Thaulow, Utrikesdepartementet, Grönlands regering, Grönlands representation i Köpenhamn, Danmark
 • Greg Henry, Department of Geography, University of British Columbia, Kanada
 • Joan Nymand Larsen, Stefansson Arctic Institute, Akureyri, Island
 • Håkan Grudd, Polarforskningssekretariatet, sekreterare

SAGA har till uppgift att ge ett vetenskapligt perspektiv på ambitionen för Abisko naturvetenskapliga station. Till exempel hur forskningsstationen kan upprätthålla, utveckla och locka avancerad forskning och ge förslag på forskningsområden som bör ges prioriterat stöd.