Om Arktis

Arktis är området som ligger runt Nordpolen.
Arktiska oceanen ligger runt Nordpolen.
Nordpolen ligger ungefär 700 kilometer från Grönland.

Arktis sammanlagda yta
är ungefär 26 miljoner kvadratkilometer,
vilket är större än Nordamerika.
Av dessa är 8 miljoner kvadratkilometer land och resten är hav.

Det finns olika sätt att bestämma
vilka områden som hör till Arktis.
Ett av de vanligare sätten
är att titta på temperaturen.
Till exempel ska områdena
ha en medeltemperatur lägre än 10°C
under den varmaste månaden.
Kalla vintrar och kyliga somrar
är typiskt för det arktiska klimatet.

Till Arktis hör den nordligaste delen av Norge,
större delen av Island, hela Grönland,
de norra kusterna i Alaska, Kanada
och Ryssland samt Norra ishavet.

I Arktis bor ungefär fyra miljoner människor.
Många av dem tillhör
något av de fyrtiotal ursprungsfolk som finns i området.

Miljön i Arktis är unik.
Många av växterna och djuren finns endast där
och är beroende av isen och kylan för att överleva.
Om klimatet förändras
och människor påverkar området
både i Arktis och på andra delar av jorden
kan växtlivet och djurlivet hotas.

Det finns fler än 400 olika blommande växter i Arktis.
Där finns också isbjörnar, sälar, valar,
valrossar, myskoxar, renar, vargar,
fjällrävar, lämlar och harar.
Dessutom finns det ett stort antal fågelarter
och många platser med mycket fisk.

Det finns flera avtal mellan länder
som är viktiga för Arktis
men det finns inte något särskilt miljöavtal bara för Arktis.

Sverige är medlem i Arktiska rådet.
Arktiska rådet ska bland annat arbeta för
och skydda den arktiska miljön
och hjälpa till att utveckla området.

Utifrån temperaturen räknar man
de norra delarna av Sverige som subarktiska.
Det betyder att området har liknande natur,
men är inte riktigt så kallt som i Arktis.