Om Antarktis

Antarktis är området som ligger runt Sydpolen.
Det är både en världsdel och en istäckt kontinent.

Antarktis är nästan dubbelt så stort som Australien
och landytan är till 98 procent täckt av is.
Ungefär 70 procent av jordens färskvatten finns i Antarktis,
men som is.

Antarktis är den kallaste platsen på jorden.
Den lägsta uppmätta temperaturen där är −89 °C.
Eftersom det är så kallt i Antarktis
finns det inte så många djur eller växter där.
Det mest kända djuret i Antarktis är pingvinen.
I haven som omger Antarktis
finns allt från valar och sälar till krill, som är små räkdjur.

Antarktis är också en av de torraste
och högsta platserna på jorden.
Medelhöjden över havet är 2 500 meter.
Sydpolen ligger på 2 835 meters höjd över havet
och den högsta punkten är 5 140 meter hög.

När det är sommar i Sverige är det vinter i Antarktis.
Mängden havsis är som störst i september.
Då är isen runt Antarktis 22 miljoner kvadratkilometer.
Det är nästan dubbelt så stort som själva kontinenten Antarktis.
Havsisen i Antarktis är ofta mellan en och två meter tjock.

I Antarktis bor inga människor.
Däremot finns det forskningsstationer,
där det bor forskare hela eller delar av året.
Sverige har två forskningsstationer
som heter Wasa och Svea.
Där kan forskare arbeta och bo
under några månader om året.

Flera andra länder har också forskningsstationer i Antarktis
och det finns mycket samarbete
mellan de olika länderna och deras forskning.

Internationella överenskommelser säger
att länderna bara får använda Antarktis till forskning
och andra fredliga aktiviteter.

Det viktigaste avtalet som styr
hur man får använda Antarktis
är Antarktisfördraget.
Antarktisfördraget började gälla år 1961
och 53 länder har skrivit under det.
Det betyder att länderna arbetar för
att man ska kunna bevara den unika miljön i Antarktis.