Expeditionen Petermann 2015. Fältläger på Ellesmere Island. Foto: Åsa Lindgren

Tidtabell för expeditioner

Tentativ tidtabell för IB Oden 2022 – 2024

År Expedition Geografiskt område Partners Förkortning
2023 Atmospheric rivers and the onset of sea-ice melt Norra ishavet Polar, öppen för partners ARTofMELT, Polarforskningsprocessen
2024 North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory Norra Grönland Polar, öppen för partners GEOEO, Polarforskningsprocessen

Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea

Säsong Typ av expedition Deltagare
2022/23 Liten expedition 1-2 forskare, 1-2 logistik
2023/24 Stor expedition 6-8 forskare, 6-7 logistik
2024/25 Medelstor expedition 3-4 forskare, 3-4 logistik
2025/26 Liten expedition 1-2 forskare, 1-2 logistik

Forskningsprojekt till Antarktis ansöker om stöd antingen i vår årliga utlysning för projekt eller inom kommande temautlysningar. För de regelmässigt återkommande expeditionerna till Dronning Maud Land gäller ovanstående tentativa plan. För mer detaljerad information, kontakta Magnus Augner (magnus.augner@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).