Expeditionen Petermann 2015. Fältläger på Ellesmere Island. Foto: Åsa Lindgren

Tidtabell för expeditioner

Tentativ tidtabell för IB Oden 2021 – 2024

År Expedition Geografiskt område Partners Förkortning
2021 Synoptic Arctic Survey Norra ishavet Polar, ARICE SAS 2021
2022 Arctic Ocean Paleoceanography Lomonosovryggen Polar, ECORD ArcOP 2022
2023 Atmospheric rivers and the onset of sea-ice melt Norra ishavet Polar, öppen för partners ARTofMELT, Polarforskningsprocessen
2023 Planeringen stoppad: Eurasian-Arctic shelf-basin interactions of climate-cryosphere-carbon-contaminants Euroasiatiska Arktis och transpolära driften Polar, öppen för partners EURASIAN ARCTIC C4, Polarforskningsprocessen
2024 North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory Norra Grönland Polar, öppen för partners GEOEO, Polarforskningsprocessen

Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea

Säsong Typ av expedition Deltagare
2021/22 Stor expedition 6 forskare, 7 logistik
2022/23 Liten expedition 1-2 forskare, 1-2 logistik
2023/24 Medelstor expedition 3-4 forskare, 3-4 logistik
2024/25 Stor expedition 6-8 forskare, 6-7 logistik
2025/26 Liten expedition 1-2 forskare, 1-2 logistik

Forskningsprojekt till Antarktis ansöker om stöd antingen i vår årliga utlysning för projekt eller inom kommande temautlysningar. För de regelmässigt återkommande expeditionerna till Dronning Maud Land gäller ovanstående tentativa plan. För mer detaljerad information, kontakta Magnus Augner (magnus.augner@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).