Expeditionen Petermann 2015. Fältläger på Ellesmere Island. Foto: Åsa Lindgren

Tidtabell för expeditioner

Tentativ tidtabell för IB Oden 2022 – 2024

År Expedition Geografiskt område Partners Förkortning
2024 North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory Norra Grönland Polar, öppen för partners GEOEO, Polarforskningsprocessen

Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea

Säsong Typ av expedition Deltagare
2023/24 Medelstor expedition 3 forskare, 7 logistik
2024/25 Planering pågår

Expeditioner till Antarktis kommer fram till och med säsongen 2027/2028 att vara kopplade till den temautlysning för Antarktis (i Polarforskningsprocessen) som genomfördes under 2023. För mer information, kontakta Magnus Augner (magnus.augner@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).