Isbrytaren Oden i Norra ishavet. Foto: Martin Jakobsson

North of Greenland 2024

Mellan augusti och september 2024 går expeditionen North of Greenland med IB Oden till norra Grönland och det intilliggande Norra ishavet, inklusive Lincolnhavet. Expeditionen bygger på forskningstemat GEOEO som genomförs inom Polarforskningsprocessen.

Expeditionen North of Greenland 2024 syftar till att behandla vetenskapliga frågor som är inriktade på att förstå den marina kryosfärens dynamiska historia och påverkan på framtida klimatförändringar, inklusive konsekvenser för marina och markbundna ekosystem i Norra Grönland och intilliggande Norra ishavet, en av de minst kända regionerna på jorden. Fokus ligger även på att undersöka hur inlandsisen på Norra Grönland kan bidra till den globala havsnivåhöjningen.

North of Greenland 2024 är en del av forskningstemat GEOEO.

Vetenskapliga mål

GEOEO-temat bygger på sju breda vetenskapliga mål som kommer adresseras i arbetsuppgifter före, under och efter expeditionen i norra Grönland 2024. 

Mål 1: Beskriva den sena glacial- till holocenepoken och dynamik för norra Grönlands istäcke

Mål 2: Ge ny insikt i variabiliteten av den marina kryosfären i norra Grönland och det angränsande Arktiska havet

Mål 3: Undersöka samspelet mellan ekosystemens sammansättning, antropogena dynamik och klimatfluktuationer

Mål 4: Kvantifiera ekosystemproduktion och näringsstatus i föränderliga marina ekosystem norr om Grönland

Mål 5: Kartera havsbotten för världens hav - IBCAO/Seabed 2030 Project

Mål 6: Kartläggning av förekomsten av gashydrater i marina sediment och gas i vattenkolumnen och atmosfären

Mål 7: Numerisk modellering av is-hav-atmosfär-geodynamiskt system

Snabba fakta

5 augusti – 17 september 2024

Område: Norra Grönland, Victoria Fjord och Lincolnhavet

Forskningsfartyg: isbrytaren Oden

Co-Chief Scientists: Martin Jakobsson och Nina Kirchner

Antal institutioner: 10

Nationer på Oden: 6

Arbetspaket: 10

Expeditionskoordinator: Åsa Lindgren

Vår roll/finansiering

North of Greenland 2024 planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet med myndighetens egna anslag. 

Deltagare

På isbrytaren Oden deltar 40 forskare från tio lärosäten i sex länder.

Expedition till Victoriafjorden ska öka kunskapen om Grönlands smältande glaciärer

Intervju med Martin Jakobsson och Nina Kirchner, vetenskapliga ledare för North of Greenland 2024.