ARTofMELT 2023

ArtofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) syftar till att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis.

Expeditionsperiod

Maj–juni, 2023.

Geografiskt område och strategi

Expeditionen kommer inte ha en i förväg bestämd rutt utan utgår från den nordatlantiska delen av Norra ishavet, väl norr om iskanten är syftet att komma till de områden där varmluft söderifrån tränger upp i Arktis och påverkar smältperioden. Med hjälp av specialiserade väderprognoser kommer I/B Oden att i förväg navigera till positioner där varmluftsepisoder förväntas ske och detaljerade observationer kan göras när varmluften anländer (figur 1). Eftersom förhållandena skiljer sig från år till år måste planeringen vara flexibel, men uppskattningsvis kommer Oden förflytta sig en handfull gånger, för att resterande tiden ligga still och tillåta längre mätserier och observationer som då tjänar som baslinje.

När Oden är stationär i isen kommer fartyget att ligga mot vindriktningen med begränsad aktivitet på fördäck. Merparten av alla observationer måste ske från Oden under expeditionen, men mätningar och provtagning på isen är möjlig både då Oden är stationär och med helikopter under förflyttning. Installationer på isen begränsas till de som kan hämtas ombord inom en dag.

Figur 1. Karta över norra Nordatlanten och Arktis med det tänkta operationsområdet indikerat, liksom tänkbara vägar för varmluftsinflöden (röda pilar).

Forskningsområden

Isbrytaren Oden kommer att genomföra expeditionen i Norra ishavet med syftet att förstå samspelet mellan mellanbreddgraderna och Arktis samt vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar, vilket är en central fråga för många arktiska vetenskapliga discipliner. Inom aktuellt tema kommer följande områden vara av intresse att studera. 

 • Atmosfärsvetenskap: Meteorologi, aerosoler och moln, atmosfärskemi och transport av luftburna föroreningar
 • Fysik och kemi i snö och is, före, under, och efter smältperiodens start
 • Fysik och dynamik i havsisen, och dess respons på förändringar i ytans energibudget
 • Fysikalisk oceanografi: struktur, omblandning och energitransport i den övre delen av havet
 • Kemisk och biologisk oceanografi, biogeokemi
 • Kopplade vertikala flöden av energi, momentum, gaser och massa mellan atmosfär, is och hav
 • Annan forskning som kan dra nytta av ARTofMELTS strategi, som den beskrivs ovan, eller som kan hitta synergier med andra projekt samt genomföra mätningar eller provtagning utan att störa huvudprojektet.

Förutsättningar till projekt ombord I/B Oden

All grundläggande infrastruktur ombord I/B Oden tillhandahålls och hanteras av besättning och av Polarforskningssekretariatets personal, exempelvis vinschar, kranar och dylikt. Det finns även viss provtagningsutrustning som tillhandahålls, till exempel CTD, laboratorier, vattenintag, gas etc. Specifika mätinstrument och forskningsutrustning står forskningsprojekten för och hanteringen ombord görs i nära samverkan med Polarforskningssekretariatet. Här finns mer information om I/B Odens tekniska infrastruktur.

Tidslinje

 • 9-10 november 2021
  Digital workshop, initial presentation av tema och intresserade projekt.
 • 22 november 2021
  Intresseenkät för deltagande i ARTofMELT
 • 16-17 mars 2022
  Digital workshop där en initial planering av expeditionens vetenskapliga och logistiska utförande diskuteras.
 • April 2022
  Utlysning för att tillsätta forskningsplatser på I/B Oden.
 • Oktober 2022
  Workshop, Scope of Work (SOW)
 • December 2022
  Utlysning för konstnärsplats ombord på I/B Oden
 • Januari 2023
  Utlysning för Early Career Program ombord på I/B Oden

ARTofMELT 2023

Maj–juni, 2023

Norra ishavet

Isbrytaren Oden

Kontakt

Vill du ha mer information om ARTofMELT 2023, vänligen kontakta:

Cecilia Lund
Forskningssekreterare,
Polarforskningssekretariatet

cecilia.lund@polar.se, 073-644 58 08