Växter och djur i Antarktis är unika

Antarktis isolerade läge har bidragit till att växterna inte har utvecklat ett naturligt skydd mot nya arter. De extrema väderförhållandena i Antarktis bidrar också till att floran växer långsamt och återhämtar sig sakta. Även jordmå­nen i det här området är speciellt känslig för erosion och föroreningar, därför är det viktigt att skydda dessa platser och inte utsätta dem för påverkan från främmande arter.

Djur i Antarktis är inte vana vid människors närvaro. Vissa kan bli stressade och mänsklig kontakt kan bidra till att de beter sig onormalt. Djuren kan också vara orädda för människor och själva söka kontakt. Människor bär på virus och bakterier som djuren i Antarktis normalt inte utsätts för. Genom att komma för nära el­ler klappa dem kan de utsättas för nya sjukdomar. För att skydda djur och natur är det viktigt att alla som besöker Antarktis följer de regler som Antarktisfördragets medlemsländer har enats om, till exempel:

  • Gå inte för nära djuren.
  • Håll extra avstånd under fortplantnings-, häcknings- och ruggningstider då djuren är extra känsliga.
  • Rör eller mata inte djuren.
  • Undvik höga ljud eller hastiga rörelser, det kan skrämma djuren.
  • Gå inte på växtbeklädd mark, använd istället befintliga stigar och plattformar.
  • Färdas i mindre sällskap för att inte skrämma djuren eller trampa upp nya stigar.

Främmande arter kan hota befintliga djur och växter

Det är förbjudet att introducera nya växt- och djurarter i Antarktis eftersom de kan hota den befintliga faunan och floran. Nya arter kan vara mycket svåra att få bort när de har etablerats. Antarktiska ekosys­tem är känsliga och om de nya växterna eller djuren är mer motståndskraftiga än de befintliga, kan det bidra till att de sprider sig och hotar eller utrotar befintliga arter.

Besökarnas egna kläder, skor och utrustning kan också bidra till spridning av nya arter genom att organiskt material som frön, sporer, växtdelar, sten och organismer fastnar på kläder eller utrustning och på så vis tas med från ett område till ett annat. Det finns några enkla, men viktiga, åtgärder för att minska risken för spridning.

Viktigt att tänka på inför avresan till Antarktis

  • Rengör kläder och utrustning noga och ta bort all smuts och jord. Var extra noggrann med kardborreband, gummisulor och insidan av fickor där smuts ofta samlas. Använd allra helst ny eller oanvänd utrustning om det är möjligt.
  • Om flera områden i Antarktis ska besökas måste alla redskap och personlig utrustning rengöras mellan varje plats.
  • Livsmedel ska fraktas, förpackas och förvaras på ett sätt som förhindrar förekomst av insekter och skadedjur, till exempel ska frukt, grönsaker och andra livsmedel vara helt rengjorda från jord.
  • Fordon som fraktas till Antarktis ska rengöras från jord och organiskt material. Var särskilt noggrann med däck och drivband där smuts gärna samlas.