Ledamöter i insynsrådet

 • Lena Gustafsson
  Professor emerita och f.d. rektor, Umeå universitet
 • Mark Marissink
  Chef, SLU Artdatabanken
 • Dag Avango
  Professor, Luleå tekniska universitet
 • Göran Boberg
  F.d. fjärranalysansvarig, Rymdstyrelsen
 • Ann Fust
  F.d. rådsdirektör, Vetenskapsrådet

Om insynsrådet

Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd.

Polarforskningssekretariatets direktör är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten.