Om expeditioner

Det är dyrt att åka på expedition till polarområdena.
Det ställer stora krav på planeringen
och på de forskare som åker med på expedition.
Det extrema vädret i polarområdena gör
att forskarna snabbt måste kunna ändra på sina planer.

De forskare som vill åka på polarexpedition
måste beskriva sin forskning i en forskningsplan.
Vi granskar forskningsplanen noggrant.
Vi säger bara ja till den forskning
som håller hög kvalitet
och som forskaren inte kan göra
någon annanstans än i polarområdena.

Alla deltagare i en expedition
måste gå en säkerhetskurs innan de åker.
De som reser till Arktis
får lära sig att skydda sig mot isbjörnar.
De som åker på expedition till Antarktis
får lära sig att arbeta säkert på glaciärer.
Alla får också lära sig första hjälpen-sjukvård,
brandsäkerhet
och hur man skyddar den känsliga miljön.

Polarforskning är internationell.
Det betyder att man planerar och gör expeditionerna
tillsammans med andra länder.
Då gör man oftast många olika forskningsprojekt på en gång.

En polarexpedition kan pågå
under allt mellan två veckor och flera månader.
En lång expedition kan ta flera år att planera.

Polarforskningssekretariatet arbetar med
alla steg av planeringen av en expedition.
Det handlar om att välja ut
vilken forskning som ska göras,
kontakta internationella polarforskningssamarbeten
och hålla i säkerhetskurser.

Det handlar också om
att hjälpa forskarna med utrustning och teknik
och transporter i polarområdena.