Fören på isbrytaren oden. I bakgrunden syns havsis och himmel.
Isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021. Foto: Polarforskningssekretariatet

ARTofMELT 2023

Vanligtvis genomförs Arktisexpeditioner med isbrytaren Oden under juli till september, då havsisen är enklast att ta sig igenom. Men 2023 ger sig forskarna av redan i maj för att ta sig till Norra ishavet i början av smältsäsongen. Forskarna inom ARTofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) vill bland annat ta reda på när isen börjar smälta och vad som påverkar smältningen.

En teori är att kraftfulla flöden av varm och fuktig luft tränger in söderifrån och sätter i gång smältningen i Norra ishavet. Men hittills finns det få studier som beskriver hur detta går till. Det finns däremot forskning som antyder att dessa varmluftsflöden blir vanligare, kraftigare, och mer långvariga i ett varmare klimat. För att mer säkert kunna bedöma klimatet i framtiden ‒ i Arktis och globalt ‒ så behövs datormodeller där både dessa luftströmmar och de processer de sätter i gång är korrekt beskrivna. För åstadkomma detta krävs en förståelse som bara kan baseras på observationer.

När Oden väl befinner sig i den nordatlantiska delen av Norra ishavet är målet att ta sig till de områden där varmluft tränger upp söderifrån. Med hjälp av specialiserade väderprognoser kommer isbrytaren Oden att i förväg navigera till positioner där varmluft förväntas anlända. Sedan kommer detaljerade observationer att göras med ett fokus på att förstå viktiga processer.

Snabba fakta

7 maj – 15 juni 2023

Område: Norra ishavet

Fartyg: Isbrytaren Oden

Chief Scientist: Michael Tjernström

Co-Chief Scientist: Paul Zieger

Antal institutioner: 19

Nationer på Oden: 10

Konstnär: Ida Rödén

Arbetspaket: 12

Expeditionskoordinator: Åsa Lindgren

Är detta tiden för konst?

Ida Rödén deltar på forskningsexpeditionen ARTofMELT 2023 inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram. Här kan du läsa om hennes betraktelser från Norra ishavet. 

Nyheter om ARTofMELT 2023

Här kan du bland annat läsa intervjuer med deltagare ombord. 

Deltagare

På isbrytaren Oden deltar 39 forskare från 19 lärosäten i tio länder.

Forskningsområden

Isbrytaren Oden kommer att genomföra expeditionen i Norra ishavet med syftet att förstå samspelet mellan mellanbreddgraderna och Arktis samt vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar, vilket är en central fråga för många arktiska vetenskapliga discipliner. Följande områden kommer att studeras: 

  • Atmosfärsvetenskap: Meteorologi, aerosoler och moln, atmosfärskemi och transport av luftburna föroreningar
  • Fysik och kemi i snö och is, före, under, och efter smältperiodens start
  • Fysik och dynamik i havsisen, och dess respons på förändringar i ytans energibudget
  • Fysikalisk oceanografi: struktur, omblandning och energitransport i den övre delen av havet
  • Kemisk och biologisk oceanografi, biogeokemi
  • Kopplade vertikala flöden av energi, momentum, gaser och massa mellan atmosfär, is och hav