Dronning Maud Land, DML 2023/24

Foto: Ola Eriksson

Expeditionen omfattar underhållsarbeten vid stationerna Wasa och Svea samt stöd till forskningsprojektet MAGIC-DML som i huvudsak kommer att arbeta i Vestfjella och Heimefrontfjella, de stora nunatakområden som ligger i närheten av Wasa och Svea.

Snabba fakta

December 2023 till februari 2024

Dronning Maud Land, Antarktis

Typ av expedition: Landbaserad

Expeditionsledare: Håkan Grudd

Forskningsprojekt: 1

Forskningsledare: Arjen Stroeven

Vår roll/finansiering

DML 2023/24 planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet med myndighetens egna anslag. 

Andra gången gillt för Antarktisexpedition

Under årets Antarktisexpedition DML 2023/24 deltar ett projekt där forskarna söker svar på hur Antarktis kommer utvecklas i ett framtida varmare klimat. En del av svaret sitter i berggrunden och flyttblock som inlandsisen fört med sig.

Deltagare DML 2023/24

I expeditionen deltar tolv personer varav tre forskare.