Dronning Maud Land, DML 2023/24

Foto: Ola Eriksson

Expeditionen omfattar underhållsarbeten vid stationerna Wasa och Svea samt stöd till forskningsprojektet MAGIC-DML som i huvudsak kmmer att arbeta i Vestfjella och Heimefrontfjella, de stora nunatakkområden som ligger i närheten av Wasa och Svea.

Snabba fakta

December 2023 till februari 2024

Dronning Maud Land, Antarktis

Typ av expedition: Landbaserad

Expeditionsledare: Håkan Grudd

Deltagare: 10

Forskningsprojekt: 1

Forskningsledare: Arjen Stroeven

Vår roll/finansiering

DML 2023/24 planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet med myndighetens egna anslag. 

Deltagare DML 2023/24

I expeditionen deltar tio personer varav tre forskare.