Isbrytaren Oden på expedition vid norra Grönland
Isbrytaren Oden på expedition vid norra Grönland. Foto: Ida Kinner

Isbrytaren Oden

Isbrytaren Oden är en av världens mest kraftfulla icke-atomdrivna isbrytare. Redan under konstruktionen förbereddes isbrytaren även för forskning i polarområdena. Oden har kontinuerligt anpassats ytterligare för forskningsuppgifter och är idag en av de främs­ta plattformarna för forskning i polarhaven.

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har i samverkan sedan 1991 regelbundet genomfört forsknings­expeditioner med Oden i polarområdena. Den 7 september 1991 nådde isbrytaren Nordpolen, som första icke-atomdrivna fartyg. I augusti 2021 besökte Oden Nordpolen för tionde gången. Under fem säsonger har isbrytaren även arbetat i Antarktis, inom ramen för ett svensk-amerikanskt forskningssamarbete.

Den stora flexibiliteten med forskningscontainrar, laborato­rier och vinschar gör att forskare inom många olika discipliner kan utnyttja fartyget utifrån sina behov. Fartyget har med stor framgång använts för såväl maringeologi och oceanografi som ekologisk forskning och atmosfärforskning i Arktis och Antarktis.

Effektiv isbrytning

Oden har en mycket god framkomlighet i svår is tack vare den speciella designen med den breda fören, skrovets form, iskniv, propellrar i dysor och extra stora roder. Vattenspolning vid fören minskar fartygets friktion mot isen, och ett system för att kränga fartyget i sidled underlättar framkomligheten ytterligare.

Huvudmaskineriet består av fyra motorer i ett dieselmekaniskt system med en effekt på 24 500 hästkrafter. De två propellrarna, inbyggda i dysor, har en diameter på 4,5 meter, dimensionerade för att klara isbelastningen i polarhaven.

Forskningsplattformen Oden

Inför varje forskningsexpedition anpassas Oden för olika typer av vetenskaplig utrustning som forskarna behöver ta ombord. Forskningscontainrarna har anslutningar för vatten, avlopp, tryckluft och el.

Laboratoriehuset på fördäck är utformat för att kunna användas för olika forskningsändamål och inredningen anpassas efter specifika behov. I den fasta utrustningen finns bland annat dragskåp, renluftsanläggning, kyl och frys (även -80 °C), gasledningar och havsvattenintag. Ett flerstråligt ekolod (multibeam) möjliggör 3D-kartering av havsbotten.

Under forskningsexpeditioner insamlas kontinuerligt navigations- och meteorologiska data som lagras på fartygets dataservrar och är tillgängliga för forskarna under och efter expeditionen.

Samarbete

Polarforskningssekretariatet och Sjöfartsverket har genom ett framgångsrikt samarbete utvecklat isbrytaren Oden till en av de främsta plattformarna i världen för forskning i polarområdena. 

Polarforskningssekretariatet företräder isbrytaren Oden i vetenskaplig verksamhet i nationella och internationella sammanhang.

Sjöfartsverkets faktablad om isbrytaren Oden

Tentativ tidtabell för IB Oden

År Expedition Geografiskt område Partners Förkortning
2022 Uppskjuten: Arctic Ocean Paleoceanography Lomonosovryggen Polar, ECORD ArcOP 2022
2023 Atmospheric rivers and the onset of sea-ice melt Norra ishavet Polar, öppen för partners ARTofMELT, Polarforskningsprocessen
2023 Planering stoppad: Eurasian-Arctic shelf-basin interactions of climate-cryosphere-carbon-contaminants Euroasiatiska Arktis och transpolära driften Polar EURASIAN ARCTIC C4, Polarforskningsprocessen
2024 North Greenland Earth-Ocean-Ecosystem Observatory Norra Grönland Polar, öppen för partners GEOEO, Polarforskningsprocessen