Forskningsstationen Wasa i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Ola Eriksson

Wasa och Svea i Antarktis

Polarforskningssekretariatet driver två forskningsstationer i Dronning Maud Land i Antarktis: Wasa och Svea. Placeringen av både Wasa och Svea lämpar sig för forskning inom många discipliner som exempelvis glaciologi, geodesi, miljö, medicin, epidemiologi, mikrobiell ekologi och atmosfärforskning.

Wasa

Forskningsstationen Wasa används enbart under de antarktiska sommarsäsongerna och ligger på nunataken Basen i Vestfjella i Dronning Maud Land. Wasa byggdes under 1988/89 års Antarktisexpedition och invigdes 17 januari 1989.

Stationen är konstruerad för att vara mycket energisnål, med sol- och vindenergi som huvudsaklig energiförsörjning. Till forskarnas förfogande finns en arbetsmodul och en observationsmodul, och i båda finns kontorsarbetsplatser och vilomöjligheter. Varje säsong anpassas forskningsstationen och stödet till de aktuella forskningsprojekten. På Wasa finns också funktionella arbetsplatser för analyser och enklare verkstadsarbete såsom service, reparation eller anpassning av instrument.

Huvudbyggnaden är 17,5×7,6 m, byggd i trä och står på 1,5 m höga stolpar för att undvika ansamling av drivsnö. Stationshuset består av fyra sovrum, sällskapsrum och ett stort kök. Dessutom finns bastu, dusch och tvättstuga. Stationen har plats för 12–16 personer.

I nära anslutning till huvudbyggnaden ligger generatorhuset, en byggnad på 7,5×6 m, som förutom generatorer rymmer snösmältningsanläggning och verkstad. Som förråd används 20-fots containrar.

Forskningsstationen Wasa i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Åsa Lindgren

Svea

Stationen Svea ligger i bergmassivet Heimefrontfjella i Scharffenbergbotnen, cirka 400 kilometer från kusten. Svea byggdes under 1987/88 års Antarktisexpedition och stod klar 16 januari 1988. Svea var den första svenska forskningsstationen i Antarktis sedan Snow Hill Station 1901 och Maudheim 1949.

Svea fungerar som en satellitstation till Wasa och är en utmärkt bas för mindre forskargrupper som arbetar tillfälligt i området. Stationen är byggd av två sammanfogade glasfibermoduler. Den är ca 12 m², har fyra bäddar och ett pentry.

Stationen är i dag hemvist för två fasta övervakningsprojekt; kontinuerlig geodetisk mätning med GPS-teknik som drivs av KTH i Stockholm samt en seismograf som registrerar rörelser i jordskorpan och drivs av tyska Alfred Wegener-institutet.

Forskningsstationen Svea under säsongen 2003/04
Forskningsstationen Svea under säsongen 2003/04. Foto: Clas Hättestrand

Forskning i Antarktis

Forskningsprojekt till Antarktis ansöker om stöd antingen i vår årliga utlysning för projekt eller inom kommande temautlysningar. För de regelmässigt återkommande expeditionerna till Dronning Maud Land gäller nedanstående tentativa plan.

För mer detaljerad information, kontakta Magnus Augner (magnus.augner@polar.se) eller Håkan Grudd (hakan.grudd@polar.se).

Tentativ tidtabell för Antarktis, forskningsstationerna Wasa och Svea

Säsong Typ av expedition Deltagare
2023/24 Medelstor expedition 3 forskare, 7 logistik
2024/25 Planering pågår

Transport och samarbeten

För transport till fältarbetsplatserna har Polarforskningssekretariatet utvecklat ett system med terrängbilar, bandvagnar, slädar och bostadsmoduler. Vid närmare och mindre komplicerade fältarbeten används skotrar.

Wasa, och de övriga forskningsstationerna i Dronning Maud Land, nås genom flygsamarbetet inom DROMLAN, Dronning Maud Land Air Network.

Den finska forskningsstationen Aboa utgör tillsammans med Wasa Nordenskiöldbasen med sammanlagd plats för cirka 30 personer. Sverige och Finland har ett väletablerat gott samarbete och stationerna kan därför gemensamt erbjuda ett flexibelt stöd åt forskningsprojekt av olika karaktär.

Antarktis är unikt

Den svenska lagen om Antarktis medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet där behöver tillstånd. Broschyren innehåller en introduktion till kontinenten och ger tips om vad man ska tänka på inför en resa dit.

Wasa och Svea – forskningsstationer i Antarktis (pdf)

Presentation av Polarforskningssekretariatets forskningsstationer Wasa och Svea.

DML 2019/20

Under expeditionen genomfördes mätningar på Wasas byggnadskonstruktion, för att studera hur träbyggnaden påverkats sedan den uppfördes för 30 år sedan.

Karta

Karta över Antarktis.
Karta över Antarktis. De svenska stationerna Wasa och Svea finns utplacerade tillsammans med andra länders stationer. Karta av Stig Söderlind.

Till Jordens utkanter - stationsbygge

Wasa