De globala målen för hållbar utveckling

De globala målen, Agenda 2030, är ett ramverk och handlingsplan för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål, 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer. Inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och framgång inom alla områden krävs för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås. De övergripande målen handlar om att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Majoriteten av de polarforskare som är anslutna till vårt nätverk Polar Researchers in Sweden arbetar med forskning som bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030. Mål 13, bekämpa klimatförändringarna, är det mål som flest forskare säger att deras forskning kopplar till. I bilden nedan går det att se hur många polarforskare som arbetar med forskning kopplat till respektive mål. Längst ned på sidan finns länkar till intervjuer med några av de forskare som deltagit på våra expeditioner.

Forskarintervjuer

Sonja Murto – Stockholms universitet

Väderballonger och meteorologiska mätningar stod i fokus när Sonja Murto deltog på forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021.

Adam Ulfsbo – Göteborgs universitet

Havsförsurning som uppstår genom ökat upptag av CO2 har visat sig ha skadliga effekter på många former av marint liv och förväntas påverka fiskbestånd och marina ekosystem i Arktis.

Martin Jakobsson – Stockholms universitet

Forskning på Ryderglaciären visar att en grund formation i havsbotten delvis förhindrar att varmare Atlantvatten smälter den underifrån.