Konstnärsprogram

Polarforskningssekretariatet har sedan år 1988 erbjudit konstnärer att delta i forskningsexpeditioner till polartrakterna. Allt sedan människan började resa till polartrakterna har konstnärer varit med som deltagare i expeditioner, i begynnelsen för att arbeta med illustration och dokumentation så att det på hemmaplan kunde redovisas vad expeditionen hade upplevt.

Polarforskningssekretariatet fortsätter denna tradition genom att bereda plats för konstnärer på svenska forskningsexpeditioner, liksom flera andra nationer gör. Begreppet konstnär tolkas vidare än bildkonstnär och under åren som sekretariatet har erbjudit konstnärsplatser har dessa fyllts av personer som verkat inom de flesta av konstens domäner.

Korsbefruktning

Korsbefruktning är ett viktigt ord inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram; det är det som sker när forskare och konstnärer åker tillsammans på expedition, där de möts och samtalar, på helt andra villkor än i sina hemmiljöer. Olika erfarenheter och kulturer ställs mot varandra. Kanske har korsbefruktningen betydelse för de vetenskapliga och konstnärliga projekten som pågår under expeditionen, kanske inte. Men vi vet att den påverkar alla som deltar i den.

Ibland kan inte projekt förverkligas som det var tänkt, ibland ger arbetet en annan utdelning än vad som var väntat, eller exakt det man ville uppnå och ofta inträffar något under expeditionen som leder in på nya spår, nära eller långt ifrån den ursprungliga planen.

Utställningen Expedition Konst

Expedition Konst visades ursprungligen på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm och fick fina recensioner. Hösten 2023 åker utställningen på turné.

Tidigare deltagare i konstnärsprogrammet

Följande konstnärer har deltagit i svenska forskningsexpeditioner inom Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram:

2023

ARTofMELT 2023, Arktiska oceanen: 

 • Ida Rödén, bild- och formkonstnär.

2016

Arctic Ocean 2016, Arktiska oceanen:

 • Åsa Johannisson, regissör.

2014

SWERUS-C3 etapp 2, Arktiska oceanen, Barrow–Tromsö:

 • Josef Bull, skulptör.

2013

OATRC 2013, Grönlandshavet:

 • Åsa Stjerna, ljudkonstnär.

2011

EAGER, Östgrönlandsryggen i Arktiska oceanen:

 • Linda Karlsson, konsthantverkare.

2009/10

Oden Southern Ocean, McMurdo–Punta Arenas:

 • Ville Lenkkeri, fotograf.

2009

LOMROG II, Lomonosovryggen i Arktiska oceanen:

 • Gunnar D Hansson, författare och poet.

2007/08

Oden Southern Ocean, Punta Arenas–McMurdo:

 • Jakob Wegelius, illustratör och författare.

2005

Beringia 2005 etapp 1, Göteborg–Nordvästpassagen–Barrow, Alaska:

 • Majgull Axelsson, författare.
 • Bigert & Bergström (Lars Bergström och Lars Siltberg deltog i expeditionen).
 • Jonas Bohlin, kompositör.
 • William Brunson och Josef Doukkali, kompositör respektive filmare.

Beringia 2005 etapp 2A, Providenia, Tjukotka–Berings sund–Wrangels ö–Barrow, Alaska:

 • Dascha Esselius, konstnär.

Beringia 2005 etapp 2C, Kamtjatka:

 • Rose-Marie Huuva, poet och konstnär.

Beringia 2005 etapp 3, Barrow, Alaska–Nordpolen–Longyearbyen:

 • Bea Uusma, författare och illustratör.

2004

ACEX, Lomonosovryggen i Arktiska oceanen:

 • Hannes von der Fecht, fotograf (ECORD).

2002

Arctic Ocean 2002, Östgrönlandsströmmen:

 • Efva Lilja, koreograf.

2001/02

Dronning Maud Land, Antarktis:

 • Gerry Johansson, fotograf.

Antarktiska halvön:

 • Mattias Fagerholm, grafiker.

2001

Arctic Ocean 2001:

 • Gerhard Rehm, ljuskonstnär.
 • Johan Petterson, bildkonstnär.

2000

Ryska Arktis:

 • Ingela Bendt, författare.

Svalbard:

 • Richard Rackham, glaskonstnär.

1999

Tundra Nordväst, kanadensiska Arktis:

 • Karin Rehnqvist, kompositör (Beställningsverk Sveriges Radio).
 • Anne-Birthe Hove, konstnär.
 • Hans Strand, fotograf.

1998

Svalbard:

 • Tua Forsström, poet.

1997

Svalbard:

 • Eva Löfdahl, konstnär (Stockholms kulturhuvudstad 1998).

1996

Arctic Ocean -96:

 • Åke Parmerud, tonsättare (Beställningsverk Sveriges Radio).
 • Tomas Renström, konstnär (Stockholms kulturhuvudstad 1998).

1994

Tundra Ekologi, Sibirien:

 • Lars Jonson, konstnär (Naturhistoriska riksmuseet).
 • Tom Bogaard, konstnär (Naturhistoriska riksmuseet).
 • Jan Hietala, konstnär (Naturhistoriska riksmuseet + Riksutställningar).

1988/89

Antarktiska halvön:

 • Lars Lerin, konstnär (Naturhistoriska riksmuseet).
 • Sveneric Jakobsson, konstnär (Naturhistoriska riksmuseet).

Ymer-80

Forskningsexpeditionen Ymer-80 var genombrottet för modern svensk polarforskning och hade dessutom konstnärsdeltagare ombord. Eftersom expeditionen genomfördes fyra år innan Polarforskningssekretariatet bildades räknas däremot inte konstnärerna som en del av konstnärsprogrammet.

 • Gunnar Brusewitz, konstnär.
 • Gösta Werner, konstnär.
 • Gustaf Rudberg, konstnär.
 • P O Sundman, författare.

Urvalskriterium

Det som eftersöks vid antagningen till programmet är en spridning mellan konstarterna. Att ha en klar idé om vad man vill åstadkomma med sitt projekt är viktigt när man reser till polartrakterna – det gäller både forskare och konstnärer. Att ha en uppfattning om hur man når ut till en publik med sina erfarenheter är också av betydelse. För forskarna gäller det att publicera resultat i artiklar och fylla sin undervisning med något angeläget och intressant. För konstnärerna handlar det egentligen om samma sak, men uttrycksmedlen är annorlunda. Redovisningen av erfarenheter kanske sker i form av en utställning, en film, en konsert, en bok eller en totalupplevelse av annat slag.

"Jag älskade min arbetsplats, min container på fjärde däck"

Bild- och formkonstnären Ida Rödén är den trettiosjunde konstnären som har deltagit på en av sekretariatets forskningsexpeditioner. Under de sex veckorna på isbrytaren Oden gjorde Ida Rödén dagliga anteckningar och akvareller av händelser ombord. Forskningsexpeditionen resulterade också i en ny medresenär ‒ Jon (Joanna) Brand.

"I min konst bygger jag egna världar och verkligheter där jag kan undersöka det okända"

Konstnären Ida Rödén deltar på forskningsexpeditionen ARTofMELT som genomförs med isbrytaren Oden under maj till juni 2023. 

Frågor och svar om konstnärsprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor om Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Hur anmäler jag mig till konstnärsprogrammet?

När vi har möjlighet att erbjuda en konstnärsplats på en expedition gör vi en utlysning. Beroende på expeditionens upplägg och tidsram gör vi utlysningen på något av följande sätt:

 • En öppen utlysning.
 • En utlysning där Polarforskningssekretariatet väljer vilken kategori av konstnär som söks till en viss expedition.
 • En inbjudan till ett urval av konstnärer som får möjlighet att söka stipendiet.
 • En enskild konstnär tillfrågas efter samråd med en jury.

Hur bedöms ansökningarna?

I samband med utlysningen utser Polarforskningssekretariatet en jury som bedömer de inkomna ansökningarna. Juryn består av en före detta konstnärsstipendiat och minst två sakkunniga som är verksamma inom konstvärlden. Juryns utlåtande är starkt vägledande för sekretariatet som fattar det formella beslutet om konstnärens deltagande.

Vilken typ av expeditioner går det att delta i som konstnär?

Konstnärer får främst delta i isbrytarexpeditioner eftersom det finns mer plats och är enklare att erbjuda samma arbetsvillkor som för forskarna.

Hur ofta utlyser ni platser till konstnärsprogrammet?

Det är tyvärr svårt att säga exakt, men så fort vi har en passande expedition med isbrytaren Oden på gång, så försöker vi se till att det blir en plats tillgänglig för en konstnär eller lärare ombord. Forskningen är alltid prioriterad, så det är inte alltid det är möjligt.

När går det att söka till konstnärsprogrammet nästa gång?

Det enklaste sättet att få reda på när vi gör en utlysning nästa gång är att följa oss i sociala medier.

Finns det ett konstnärsprogram vid Abisko naturvetenskapliga station?

Abisko naturvetenskapliga station ingår inte i vårt ordinarie konstnärsprogram, men vi tar emot studentgrupper i mån av plats. Vi välkomnar samverkan med konstnärliga utbildningar, i vid mening, inom offentliga institutioner som vill genomföra ett utbildningsmoment eller ett projekt vid forskningsstationen. Vill du ha mer information? Vänligen kontakta Magnus Augner, enhetschef för det landbaserade forskningsstödet: magnus.augner@polar.se