Ansök om att forska i Abisko

Om du vill forska eller arrangera en kurs eller konferens vid Abisko naturvetenskapliga station måste du först fylla i ansökningsformuläret på webbplatsen SITES GIS.

Din ansökan kan gälla:

  • ett redan registrerat projekt
  • ett nytt projekt som du är ansvarig för
  • besök på forskningsstationen av annan anledning.

Ansökan bör göras senast 15 januari för besök under den aktuella säsongen. Alla ansökningar behandlas genom InteractGIS.

Observera att stationen bara är tillgänglig för forskning och forskningsrelaterad verksamhet. Om du till exempel vill göra ett studiebesök behöver du inte fylla i en ansökan, utan kan mejla en förfrågan direkt till oss på ans@polar.se.

Så här ansöker du

När du ska göra en ansökan för ett nytt forskningsprojekt, en ny kurs eller konferens i InteractGIS måste du göra följande:

  1. Skapa ett användarkonto på SITES GIS.
  2. Registrera ditt projekt.
  3. Göra en ansökan för det registrerade projektet.

När ansökan godkänts, blir projektet sökbart i projektdatabasen.

Tänk på att ett ofullständigt ifyllt formulär kan leda till förseningar i handläggningen eller att ansökan avslås.

Det här ska finnas med i ansökan

Kom ihåg att beskriva eventuella behov av laboratorier eller annan arbetsyta inomhus i din ansökan. Om du behöver tillgång till stora ytor bör du kontakta oss innan du ansöker.

En tidig dialog med oss behövs också om du kommer att lämna stora ”avtryck”, till exempel genom insamling av större mängder av växter eller djur, eller om du kommer att lämna gropar eller göra annan påverkan på naturen. Då kan tillstånd från Länsstyrelsen behövas. Projekt som ska genomföras i Abisko nationalpark behöver alltid tillstånd från Länsstyrelsen.

Om projektet ska genomföras i områden där det bedrivs renskötsel, behöver du ta kontakt med den lokala samebyn i god tid. Hör gärna av dig till oss om du vill ha hjälp med kontakter.


Så här går bedömningen av ansökningarna till

I början av april gör Polarforskningssekretariatet en bedömning av ansökningarna och en plan för säsongen. Vi prioriterar forskningsprojekt, särskilt pågående projekt, och därefter ansökningar som gäller kurser och konferenser.

Senast i början av maj kommer du att få bekräftelse eller avslag på din ansökan.

Ansökningar som kommer in senare än 15 januari bedöms först när den ordinarie processen är klar.

Prislista och villkor för besök

Tänk på att du måste godkänna våra villkor för besök för att kunna skicka in en ansökan.

Sök i projektdatabasen

När du planerar ett projekt kan det vara till hjälp att veta vad som gjorts tidigare inom området, var och av vem. InteractGIS fungerar som en projektdatabas över alla projekt vid Abisko naturvetenskapliga station. Om du klickar på fliken Research i SITES GIS kan du söka på projekt som genomförts på stationen sedan slutet av 1960-talet fram tills idag.