Om miljö

Miljöerna i Antarktis och Arktis
är väldigt speciella och känsliga.
För att skydda miljön i Antarktis
har 50 länder kommit överens om
hur man får använda området.

Överenskommelsen heter Antarktisfördraget
och började gälla år 1961.
Antarktisfördraget säger att länderna bara får använda Antarktis
för fredliga aktiviteter och forskning.

Det finns också en svensk lag om Antarktis.
Lagen om Antarktis ska se till
så att alla följer de internationella reglerna i Antarktisfördraget.

Lagen betyder att alla svenskar
måste ha tillstånd för att besöka Antarktis.
Polarforskningssekretariatet är den myndighet
som ger tillstånd för svenskar som besöker Antarktis.

De som besöker Antarktis får inte störa eller skada djur,
växter och natur.
Besökare får inte heller skräpa ned.

På Polarforskningssekretariatet finns ett miljöledningssystem.
Det innebär till exempel
att Polarforskningssekretariatet väljer miljövänliga varor
och tjänster när det går.

Polarforskningssekretariatet gör miljökonsekvensbeskrivningar
vid planering av expeditioner.
Miljökonsekvensbeskrivningarna visar
hur stor påverkan på miljön
det kan bli under expeditionerna.
Då blir det också enklare att se
hur miljöpåverkan kan bli så liten som möjligt.