Isbrytaren Oden under expeditionen SAS 2021. Foto: Maria Samuelsson

Data från isbrytaren Oden

Vid de expeditioner som Polarforskningssekretariatet organiserar med isbrytaren Oden samlas data in av sekretariatet i samarbete med Sjöfartsverket, SMHI och Stockholms universitet. Odenexpeditioner har organiserats av myndigheten sedan 1991 och mer regelbundet sedan 2000-talet. Nedan kan du ta del av våra öppna data från expeditioner från början av 2007 med vissa undantag.

Polarforskningssekretariatet organiserar expeditioner i Arktis under sommartid, generellt varar en expedition mellan tre till sex veckor. Tidigare arrangerade även sekretariatet expeditioner till Södra oceanen vid Antarktis och den sista genomfördes vintersäsongen 2010/11.

Ombord på Oden finns basutrustning som alltid är med på alla expeditioner som sekretariatet tillsammans med samarbetspartner ansvarar för. Det gäller meteorologiska parametrar såsom temperatur, vindhastighet och molnhöjd; oceanografiska parametrar såsom vattentemperatur, salthalt och konduktivitet; samt skeppsdata så som longitud, latitud och isbrytarens hastighet. Totalt finns cirka 150 sensorer ombord.

Forskardata från expeditionerna

Med på expeditionerna följer svenska och internationella forskare som tar med egna mätutrustningar ombord. Deras data publiceras i en mängd olika databaser. Nedan finner du länk till Bolincentret vid Stockholms universitet som samlat forskardata från sekretariatets expeditioner för forskare från Stockholms universitet samt samarbetspartners.