Utlysningar

Projektutlysning Antarktis – iQ2300 expeditioner 2025-2030

Polarforskningssekretariatet har en öppen projektutlysning gällande forskning i Dronning Maud Land (DML), Antarktis. Tidsramen för projekten är 4–5 år, med den första fältsäsongen som startar den antarktiska sommaren 2025/26.

Projektutlysning Södra oceanen – expeditioner Weddelhavets puls 2025-2030

Polarforskningssekretariatet har en öppen projektutlysning gällande forskning i Weddellhavet, Antarktis. Tidsramen för projekten är 4–5 år, med den första fältsäsongen som startar den antarktiska sommaren 2025/26.

Stöd på projektnivå

Operativt stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Ansökningar om stöd tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag är 1 december årligen.

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder vi begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.