Utlysningar

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Här finns information om våra aktuella utlysningar.

Stöd på projektnivå

Operativt stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Ansökningar om stöd tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag är 3 december 2021.

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder vi begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Kommande utlysningar

Inom vårt stöd på programnivå har Polarforskningssekretariatet börjat arbeta med breda forskningsteman som ska uppmuntra till samarbete mellan olika forskningsdiscipliner. Detta sker genom öppna utlysningar på forskningsteman (mer information här). För närvarande har två teman och ett projekt valts ut för den långsiktiga planeringen av vårt operativa stöd. I slutet av 2021 planerar vi att öppna två utlysningar för projekt knutna till en expedition under 2023 (ARTofMELT, Eurasian Arctic C4) och i slutet av 2022 planerar vi att öppna en utlysning för projekt kopplade till en expedition 2024 (GEOEO).