Utlysningar

Stöd på projektnivå

Operativt stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Ansökningar om stöd tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag är 1 december årligen.

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder vi begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.