Utlysningar

Temautlysning 2023 med inriktning Antarktis

Denna temautlysning är den andra i ordningen inom Polarforskningsprocessen och fokuserar på multi- och transdisciplinär forskning med inriktning Antarktis. Temautlysningen 2023 avser att starta med möjligt fältarbete från och med den antarktiska sommarsäsongen 2025/2026. Sista ansökningsdag är 16 april 2023.

Utlysning Early Career Scientist – Arctic Ocean Research Cruise 2023

The Swedish Polar Research Secretariat opens a call for one Swedish Early Career scientist to join the Norwegian Arctic Ocean Research cruise 2023.

Stöd på projektnivå

Operativt stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Ansökningar om stöd tas emot löpande under året. Sista ansökningsdag är 3 december 2023.

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder vi begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.