Expeditionsrapporter och årsböcker

Fler årsböcker

Årsbok 2004,ISBN 91-973879-4-0
Årsbok 2003, ISBN 91-973879-3-2
Årsbok 2002, ISBN 91-973879-2-4
Årsbok 2001, ISBN 91-973879-1-6
Årsbok 2000, ISBN 91-973879-0-8
Årsbok 1999, ISBN 91-972261-9-X (Slut)
Årsbok 1998,ISBN 91-972261-7-3
Årsbok 1997, ISBN 91-972261-5-7 (Slut)
Årsbok 1996, ISBN 91-972261-3-0 (Slut)

Om årsböckerna

Polarforskningssekretariatets årsbok gavs ut 1996–2012. Årsboken innehåller information om sekretariatets verksamhet, årsredovisning samt rapporter från årets forskningsprojekt och expeditioner.

All information om forskningsexpeditionerna finns numer på denna webbplats och på Polarforskningsportalen