Om polarforskning

Polarforskning handlar om
att lära sig mer om Arktis och Antarktis.
Forskningen kan bland annat handla om växter,
djur, is, hav, berg, luft och rymden.
Forskningen kan också handla om människorna som bor i Arktis.

Forskaren samlar fakta
genom att ta prover, göra mätningar,
observationer, intervjuer eller experiment.
Sedan presenterar forskaren sin forskning i artiklar
som gör att andra forskare kan läsa och kontrollera forskningen.

Värmen på jorden flyttar till polarområdena.
Kyla flyttar därifrån
genom havsströmmar och luftströmmar.
Polarområdena är därför viktiga
för jordens klimat.
Polarområdena påverkas också mycket av klimatförändringar.

Luften och naturen är ganska ren i polartrakterna.
Men många utsläpp av föroreningar
sker på andra platser på jorden.
Därför kan man hitta föroreningar i koncentrerad form
hos olika däggdjur i polarområdena.
Genom att ta prover på djuren
kan forskarna få en bild av utsläppen från andra delar på jorden.

Svensk polarforskning startade redan år 1758.
Då reste Anton Rolandson Martin med båt
till Spetsbergen på Svalbard.
Under resan gjorde han tre mätningar om dagen
av temperatur, vind och väderlek.
Den första svenska expeditionen till Antarktis
leddes av Otto Nordenskjöld
som under mycket dramatiska förhållanden forskade där
mellan åren 1901 och 1903.