Om Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station
är en forskningsstation.
Forskningsstationen ligger i nordligaste Sverige,
norr om polcirkeln.
Till stationen kommer forskare från hela världen.
Forskningen är bland den bästa i världen inom klimatforskning.

Forskningen på stationen
handlar framförallt om ekologisk forskning.
Forskarna studerar allt liv som finns i området.
De undersöker vad som hände
för hundratals miljoner år bakåt i tiden,
vad som händer nu
och vad som kommer att hända i framtiden.

Forskningen vid Abisko naturvetenskapliga station
började för över 100 år sedan.
Man har bland annat gjort mätningar
på luften, vattnet och på hur länge isen ligger på sjön Torneträsk.