Öppna data

Polarforskningssekretariatets öppna data är tillgängliga för alla att använda utan kostnad. Data samlas in vid Abisko naturvetenskapliga station och vid expeditioner organiserade av Polarforskningssekretariat ombord på isbrytaren Oden. Data finns tillgängligt i olika format och i olika databaser beroende på ämnesområde och insamlingsort.

Våra öppna data har licensen Creative commons 4.0. CC BY vilket innebär att skaparen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på skaparens verk eller prestation. Användningen får även ske i kommersiella sammanhang. Den som använder verket eller prestationen ska uppge skaparen på det sätt som skaparen har valt. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 

Data från Abisko naturvetenskapliga station

Här finns öppen data som samlats in vid Abisko naturvetenskapliga station.

Data från isbrytaren Oden

Här hittar du data som samlats in under expeditioner med isbrytaren Oden.