Tema Antarktis

Sverige är sedan 1984 medlem i Antarktisfördraget (AT) och tar ett aktivt ansvar i de åtagande Sverige har i organisationer och fördrag (CCMLR, SCAR, ATCM) vilka kopplar till Sveriges engagemanget för havs- och klimatarbete.

Polarforskningssekretariatet har till uppgift att främja och samordna svensk forskning och utveckling i polarområdena. Sedan stationen Svea byggdes 1987/88 och stationen Wasa året därpå har sekretariatet stöttat svensk forskning i Antarktis. Sekretariatet strävar efter att öka omfattningen och intresset för svensk polarforskning som bedrivs i Antarktis. Initiativet ligger i linje med behovet av ökad kunskap och förståelse för de pågående klimatförändringarna och dess konsekvenser.

En öppen utlysning i början på 2023 utmynnade i inkomna förslag på teman med fokus på Antarktis, med resultatet av två beviljade forskningsteman som kommer att pågå fram till år 2030. Dessa forskningsteman syftar till att attrahera samarbete över disciplingränser och upprätthålla Sveriges långsiktiga engagemang för det pågående miljö- och klimatarbetet i Antarktis.

De två teman, ett marint tema “Pulse of the Wedell Sea” och ett i huvudsak terrestert tema ”iQ2300” kommer i samarbete med sekretariatet att vidareutvecklas för genomförande av flera kommande fältsäsonger med start år 2025/26. 

Forskningsteman för 2024–2030

Tema: Östantarktis bidrag till havsnivåhöjning år 2300

Östantarktis bidrag till havsnivåhöjning år 2300: Integrerade studier i Dronning Maud Land (iQ2300). Ett av två Antarktisteman inom Polarforskningsprocessen som pågår mellan 2024 - 2030.

Tema: Weddellhavets puls

Weddellhavets puls: Weddellhavets funktion och betydelse för vårt klimat och våra ekosystem i en föränderlig värld. Ett av två Antarktisteman inom Polarforskningsprocessen som pågår mellan 2024 - 2030.

Tidslinje

 • 9 september 2022
  Polarforskningssekretariatet beslutar om en temautlysning för Antarktis.
 • 16 januari 2023
  Utlysningen öppnar med ett fokus på multi- och transdisciplinär forskning med inriktning Antarktis.
 • 26 september 2023
  Beslut om att bevilja två temaförslag, PoW samt iQ2300.
 • Januari–mars, 2024
  Projektutlysning inom respektive forskningstema.
 • 21–24 mars, 2024
  Workshop med forskare i Abisko.
 • 2025–2026 (preliminärt)
  Första fältsäsongen i Antarktis.