Det som finns i Antarktis ska stanna i Antarktis

Enligt lagen (2006:924) om Antarktis är det inte tillåtet att föra ut organiskt eller oorganiskt material, exempelvis:

 • växter
 • djur
 • ben
 • sten
 • ägg
 • frön
 • mineraler
 • meteoriter
 • metaller
 • bitar av byggnader

Förbudet gäller även för införsel av främmande organiskt och oorganiskt material. Det är också förbjudet att rista eller måla på berg, sten, byggnader eller på något sätt ändra eller förstöra.

Lämna inga spår

Ekosystemen i Antarktis är extra känsliga för föroreningar eftersom nedbrytningsprocesserna i området går långsamt. För att skydda och bevara den unika miljön och för att möjliggöra forskning i Antarktis relativt orörda ekosystem, krävs att mänskliga avtryck minimeras. Det är därför förbjudet att lämna avfall i Antarktis. Det är också förbjudet att öppet elda avfall. I undan­tagsfall får ofarligt material eldas, men endast i speciella förbränningsugnar. Avfallsreglerna gäller hela Antarktis, det vill säga både på land, på isen och till havs. 

I lagen (2006:924) om Antarktis anges att allt som tas med till Antarktis också ska tas därifrån.

 • Avfall som inte kan eller får brännas i en förbränningsugn ska föras ut från Antarktis, detta gäller även mänskligt avfall. Besökaren ansvarar själv för att avfallet forslas bort.
 • Förpackning och förvaring av avfall ska ske på ett sådant sätt att det inte kan spridas med vind eller av djur.
 • Brandrisken i Antarktis är hög, därför är rökning endast tillåten på anvisade platser. Fimpar och aska får inte lämnas kvar utan måste föras ut ur Antarktis enligt gällande lagstiftning.
 • Det är inte tillåtet att bada, tvätta eller diska redskap i vattendrag.
 • Det är förbjudet att föra in eller placera radioaktivt avfall i Antarktis.