Lärarprogram

Christina Fröjd deltog i expeditionen till Petermannglaciären 2015. Foto: Jari Krutzfeldt

Polarforskningssekretariatet har sedan år 2000 erbjudit lärare att delta i forskningsexpeditioner till polartrakterna. Lärare har en viktig roll i arbetet med att intressera barn och ungdomar för polartrakternas betydelse för vår livsmiljö. Att på ett levande sätt, ofta direkt från fältarbetet, föra in forskningen i klassrummet är ett utmärkt sätt att stimulera elevernas intresse för polarområdena och forskning.

Polarforskningssekretariatets lärarstipendium utlyses inför större expeditioner och, i mån av plats, vid mindre expeditioner. Stipendiet är till för högstadie- och gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som själva har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena.

Polarforskningssekretariatets lärarprogram inleddes under år 2000 och bestod i en resa till Sydpolen under säsongen 2001/02 och deltagande i det astrofysiska projektet AMANDA. Hittills har 15 svenska högstadie- och gymnasielärare deltagit i polarforskningsexpeditioner och genom samarbete med internationella organisationer har lärare från Chile, Tyskland och USA deltagit i svenska expeditioner och fältarbeten.

Lärare som deltagit i expeditioner

Mats Pettersson, lärare på Angeredsgymnasiet i Göteborg, arbetade på Sydpolen tillsammans med en amerikansk lärarkollega inom SWEDARP 2001/02.

Under Antarktissäsongen 2003/04 deltog Paula Starbäck från Prins Wilhelmgymnasiet i Flen, i ett biologiskt forskningsprogram på den svenska forskningsstationen Wasa.

På den internationella Arktisexpeditionen ACEX sommaren 2004 deltog Erik Zetterberg, NT-gymnasiet i Järfälla, ombord på isbrytaren Oden tillsammans med en amerikansk lärarkollega.

På Beringia 2005, den största svenska polarexpeditionen någonsin, deltog tre svenska lärare i olika etapper av expeditionen: Greger Flyckt, Fröknegårdsskolan i Kristianstad och Gunnar Kihlberg, Haraldsbogymnasiet i Falun. Ruben Fritzon, Vibackeskolan, Alnö, arbetade ombord på amerikanska isbrytaren USCGC Healy tillsammans med en amerikansk kollega.

Första gången isbrytaren Oden gick till Antarktis, inom SWEDARP 2006/07 fanns Ingela Hagström från Uddevalla gymnasieskola med ombord som deltagare i ett marinkemiskt forskningsprojekt från Göteborgs universitet. Två amerikanska och en chilensk lärare deltog också.

Sommaren 2007 arbetade Carin Sjöö, från Fyrisskolan i Uppsala, tillsammans med svenska och danska forskare ombord på isbrytaren Oden under expeditionen LOMROG i Norra ishavet.

Under sommaren 2008 följde läraren Robert Johansson, från Skuru skola i Nacka, med ombord på det tyska forskningsfartyget Polarstern. Under perioden 4 juli–10 augusti befann sig Polarstern i Grönlandshavet och Framsundet, där forskningsprojekt inom oceanografi, marinkemi och ekologi genomfördes.

Läraren Niklas Wästeby (Bertilsson), Thorildsplans gymnasium i Stockholm, arbetade inom forskningsprogrammet Arktiska Sverige under perioden 29 juli–15 augusti 2008. Niklas var medarbetare i ett miljöarkeologiskt forskningsprojekt vid Luspasjaure i Vindelfjällen.

Under SWEDARP 2008/09 Oden Southern Ocean fanns Marja Andersson, pedagog och verksamhetsledare för Naturvetenskap och teknik för alla, med ombord på Oden.

Matti Karlström, Björkhagens skola i Johanneshov, deltog i LOMROG II och arbetade tillsammans med maringeologerna ombord på isbrytaren Oden.

När Oden lämnade den amerikanska Antarktisstationen McMurdo inom samarbetet Oden Southern Ocean 2009/10, fanns Thomas Aidehag med. Thomas är lärare vid Danderyds gymnasium och arbetade inom ett partikelfysikprojekt.

Caroline Gennser, S:ta Ragnhildgymnasiet i Södertälje, deltog i Oden Southern Ocean 2010/11 och arbetade bland annat tillsammans med forskarna om epidemiska sjukdomar hos sälar.

Anna-Carin Bäckebo, högstadielärare i matematik, kemi och fysik på Maserskolan i Borlänge, deltog i expeditionen SWERUS-C3 och arbetade tillsammans med forskarna i ett marinkemiskt forskningsprojekt.

Under forskningsexpeditionen Petermann 2015, arbetade läraren Christina Fröjd från Bruksgymnasiet i Gimo ombord på isbrytaren Oden. Hon deltog både i ett oceanografiskt forskningsprojekt på Oden och i det landbaserade forskningsprojektet Arktiska öar.

Anna Stiby, lärare i kemi och biologi vid Nacka gymnasium, deltog i forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2021 med isbrytaren Oden. 

Amerikanska lärare som har deltagit i svenska expeditioner

Anne Marie Wotkyns, Jeff Peneston, Lollie Garay, Ute Kaden, Alan Miller, Jody Calabro, Kathy Couchon, Dena Rosenberger, Jason Petula. 

Urvalskriterium

Ett viktigt urvalskriterium är hur läraren kommer att tillämpa vistelsen i sin undervisning och sprida information vidare till kollegor och allmänhet. Därtill kommer att den som söker stipendiet ska vara intresserad av polarforskning samt vara beredd att resa och arbeta under de extrema förhållanden som forskning i polarområden innebär. Beroende på vilket forskningsprojekt som läraren ska delta i kan dessutom särskilda kriterier efterfrågas, till exempel vana vid att arbeta i laboratoriemiljö eller att hantera djur.

”Jag hoppas få lära mig mycket av forskarna”

Anna Stiby, lärare i kemi och biologi, var en av många sökande som blev utvald att delta i årets lärarprogram. Snart är det dags att byta klassrummet mot isbrytaren Oden och sommarens expedition till Norra ishavet.

”Lärarstipendiet har utvecklat min karriär och mitt liv”

Christina Fröjd är lärare på Bruksgymnasiet i Gimo norr om Uppsala, där hon undervisar i kemi, biologi och naturkunskap. Hon fick Polarforskningssekretariatets lärarstipendium 2015. 

Frågor och svar om lärarprogrammet

Här hittar du svar på vanliga frågor om Polarforskningssekretariatets lärarprogram.

Hur anmäler jag mig till lärarprogrammet?

När vi har möjlighet att erbjuda en lärarplats på en expedition gör vi en utlysning.

Hur bedöms ansökningarna?

I samband med utlysningen utser Polarforskningssekretariatet en jury som bedömer de inkomna ansökningarna. Juryn består av minst två sakkunniga och den forskare som kommer att vara lärarens handledare. Juryns utlåtande är starkt vägledande för sekretariatet som fattar det formella beslutet om lärarens deltagande.

Vilken typ av expeditioner går det att delta i som lärare?

Lärare får främst delta i isbrytarexpeditioner eftersom det finns mer plats och är enklare att erbjuda samma arbetsvillkor som för forskarna.

Hur ofta utlyser ni platser till lärarprogrammet?

Det är tyvärr svårt att säga exakt, men så fort vi har en passande expedition med isbrytaren Oden på gång, så försöker vi se till att det blir en plats tillgänglig för en konstnär eller lärare ombord. Forskningen är alltid prioriterad, så det är inte alltid det är möjligt.

När går det att söka till lärarprogrammet nästa gång?

Det enklaste sättet att få reda på när vi gör en utlysning nästa gång är att prenumerera på vårt nyhetsbrev Polarnytt eller följa oss i sociala medier.