Polarbibliografi

Här hittar du länkar till vetenskapliga publikationer om polarforskning där sekretariatet bidragit med stöd.

Svensk polarbibliografi

Svensk polarbibliografi omfattar vetenskaplig litteratur med anknytning till svensk forskning i Arktis och Antarktis, främst inom ramarna för polarforskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP. Bibliografin finns publicerad i det digitala vetenskapliga arkivet DiVA.

Gå till Svensk polarbibliografi i DiVA

Publikationer som har sitt ursprung i en expedition med stöd av Polarforskningssekretariatet kan även hittas genom Polarforskningsportalen.

Abiskobibliografin

Abisko naturvetenskapliga stations bibliografi är en delsamling i Svensk polarbibliografi. Det är möjligt att söka enbart publikationer med anknytning till Abisko naturvetenskapliga station genom en egen söksida.

Gå till Abiskobibliografin

Nya publikationer och uppdateringar

Polarbibliografin uppdateras ständigt med nya publikationer, rättelser och kompletteringar. Kontrollera gärna att dina egna och andras polarpublikationer finns med!

Alla publikationer som härrör från forskningsprogrammen SWEDARCTIC och SWEDARP ska i enlighet med avtalet om stöd från Polarforskningssekretariatet publiceras i bibliografin.

Lämna gärna synpunkter eller tips på svenska polarpublikationer som inte finns med i bibliografin.

Skicka referenser till Svensk polarbibliografi

Om du har referensinformation att inkludera i bibliografin, sänd då DOI eller en länk till publikationen till office@polar.se. Om din publikation inte finns att länka till online, kan du istället skicka fullständig referensinformation via e-post. Glöm inte att ange om publikationen kan kopplas till Abisko naturvetenskapliga station eller till en eller flera expeditioner.

Bifoga gärna en kopia av din publikation att inkludera i DiVA. I SHERPA/RoMEO kan du se vilken policy olika förlag och tidskrifter har gällande parallellpublicering, exempelvis vilken version av en artikel du får publicera.