Konferensen Polarforum

Polarforum 2021 hålls i Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Agneta Hollström

Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Syftet är att genom nätverkande ge tvärvetenskapliga kontaktytor mellan forskare, Polarforskningssekretariatet och andra aktörer. Konferensen ges i huvudsak på svenska.

Polarforum 2021

Nästa Polarforum hålls vid Stockholms universitet, i Aula Magna, den 17 november 2021.
Årets program kommer till exempel innehålla information om vad som är på gång inom Polarforskningssekretariatet, presentationer om aktuella expeditioner och annan spännande polarforskning.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Har du frågor om Polarforum, kontakta:

Ted Karlsson
Forskningskommunikatör
Mobil: 073-058 52 84
E-post: ted.karlsson@polar.se

Program

09.00 Konferensen startar. Inledning av Katarina Gårdfeldt, direktör Polarforskningssekretariatet

09.05 Clas Hättestrand, prorektor Stockholms universitet

09.15 Louise Calais, Arktisambassadör, Utrikesdepartementet

09.25 Information från Vetenskapsrådet med Magnus Friberg

09.40 Formas-what’s in it for you?, Sophie Carler

09.55 Fikapaus

10.30 – 11.30 Session 1: Aktuella expeditioner

10.30 Synoptic Arctic Survey – Pauline Snoeijs Leijonmalm, Stockholms universitet

10.45 Tidtabell Oden – Åsa Lindgren, Polarforskningssekretariatet

10.55 Tidtabell Wasa (Antarktis) – Magnus Augner, Polarforskningssekretariatet

11.05 DML 2021/2022 – Jane Lund Andersen, Stockholms universitet (på engelska)

11.20 Frågestund

11.30 Lunch

12.30 – 13.30 Session 2: Flytande kärnkraftverk, mammutar och ett smältande Arktis

12.30 Folkrättsliga aspekter av flytande kärnkraftverk i Arktis, Martin Ratcovich Leopardi, Stockholm Centre for International Law and Justice

12.45 Mammoth models and how to date them, Marianne Dehasque, Stockholms universitet

13.00 Miljön kan inte vänta, Britta Marakatt-Labba, konstnär

13.10 The Design Process of The Artic – While the Ice is Melting, Sofia Hedman-Martynova, Museea

13.20 Frågestund

13.30 IODP Expedition 377 - Arctic Ocean Paleoceanography (ArcOP): Towards a Continuous Cenozoic Climate Record from a Greenhouse to an Icehouse World, Kristen St. John, James Madison University, USA

13.50 Paus

14.00 – 15.00 Session 3: Forskning på Svalbard

14.00 Observing aerosol-cloud interactions in the Arctic: Recent results from Svalbard, Paul Zieger, Stockholms universitet

14.15 Klimat – miljöobservationer på isfältet Lomonosovfonna, Svalbard, Veijo Pohjola, Uppsala universitet

14.30 Autonoma ytfarkoster: från ide till utveckling och användning i polarmiljöer, Niklas Rolleberg, KTH

14.45 Frågestund

15.00 Fikapaus

15.30 Information från Polarforskningssekretariatet, Katarina Gårdfeldt

15.45 – 16.45 Session 4: Forskning på Grönland

15.45 The climate sensitivity of northern Greenland fjords is amplified through sea-ice damming, Christian Stranne, Stockholms universitet

16.00 Calving at Ryder glacier, Northern Greenland, Felicity Holmes, Stockholms universitet

16.15 De allra första djuren – livet på norra Grönland för en halv miljard år sedan, Sebastian Willman, Uppsala universitet

16.30 Frågestund

16.45 – 16.50 Avslutning