Medarbetare

Katarina Gårdfeldt
Direktör
Mobil: 072-517 07 78
katarina.gardfeldt@polar.se

Strategiskt forskningsstöd och kommunikation

Melina Granberg
Kommunikatör
Mobil: 070-550 41 45
melina.granberg@polar.se

Ted Karlsson
Forskningskommunikatör
Mobil: 073-058 52 84
ted.karlsson@polar.se

Cecilia Lund
Forskningssekreterare
Mobil: 073-644 58 08
cecilia.lund@polar.se 

Anna-Maria Perttu
Forskningssekreterare
Mobil: 070-550 99 85
anna-maria.perttu@polar.se

Landbaserat forskningsstöd

Enhetens telefon: 0980-400 21
Enhetens e-post: ans@polar.se 

Magnus Augner
Enhetschef
Mobil: 070-639 80 04
magnus.augner@polar.se

Håkan Grudd
Forskningsstödsamordnare, ställföreträdande stationschef
Mobil: 070-525 01 72
hakan.grudd@polar.se

Ola Eriksson
Teknisk samordnare
Mobil: 072-554 71 14
ola.eriksson@polar.se

Alisa Heuchel
Laboratorieansvarig 
Mobil: 070-525 04 68
alisa.heuchel@polar.se 

 

Noella Jonsson
Husfru
Mobil: 072-554 71 19
noella.jonsson@polar.se

Annika Kristoffersson
IT-ansvarig
Mobil: 072-554 72 17
annika.kristoffersson@polar.se

Erik Lundin
Forskningsingenjör
Mobil: 070-525 07 43
erik.lundin@polar.se

Alexander Meire
Forskningsingenjör
Mobil: 070-525 06 78
alexander.meire@polar.se

Niklas Rakos
Forskningsingenjör
Mobil: 070-525 06 23
niklas.rakos@polar.se

Thomas Westin
Tekniker
Mobil: 072-554 71 13
thomas.westin@polar.se

Jennie Wikström
Administrativ handläggare
Mobil: 072-554 72 13
jennie.wikstrom@polar.se

Svante Zachrisson
Tekniker
Mobil: 070-525 07 15
svante.zachrisson@polar.se

Fartygsbaserat forskningsstöd

Enhetens e-post:  marine@polar.se

Åsa Lindgren
Enhetschef
Mobil: 070-785 56 01
asa.lindgren@polar.se

Anton Sandström
IT- och elektronikansvarig
Mobil: 070-109 20 18
anton.sandstrom@polar.se

Joachim Gyllestad
Tekniker
Mobil: 073-080 28 94
joachim.gyllestad@polar.se

Martin Jansson
IT-tekniker
Mobil: 073-061 97 71
martin.jansson@polar.se

Alex Lüdge
Tekniker
Mobil: 070-183 56 48
alex.ludge@polar.se

Verksamhetsstöd

Åsa Garmager
Administrativ chef
Mobil: 073-712 14 58
asa.garmager@polar.se

Therese Lindbäck
Ekonomihandläggare
Telefon: 073-089 13 07
therese.lindback@polar.se

Anna-Karin Brännmark
Controller
Telefon: 070-344 94 09
anna-karin.brannmark@polar.se

Niklas Hemphälä
HR-ansvarig
Mobil: 070-344 17 80
niklas.hemphala@polar.se

Camilla Johansson
Registrator, administrativ handläggare
Mobil: 076-112 31 33
camilla.johansson@polar.se