Säkerhet i Antarktis

I Antarktis är det långt till närmaste sjukhus. För att minimera risken för att olyckor inträffar är det viktigt att tänka igenom och planera för säkerheten under vistelsen. Genom att på förhand vara medveten om sina egna och övriga deltagares förmågor och begränsningar, kan risken för att något oväntat inträffar minskas.

Väderomslag är vanligt och bra väderförhållanden kan snabbt ändras. När blåst och snöoväder uppstår ökar kyleffekten och sikten försämras.

Brandrisken i Antarktis är väldigt hög på grund av den torra luften, därför är det extra viktigt att följa lokala föreskrifter om rökförbud och brandskydd.

För att den planerade aktiviteten ska kunna genomföras säkert, tänk på följande enkla minnesregel där alla tre kriterier ska vara uppfyllda: kunskap, redskap och sällskap.

Tänk på säkerheten inför besöket i Antarktis

Planera säkerheten inför och under vistelsen i Antarktis, till exempel genom att:

  • Kontrollera att besökarnas samlade kunskaper och färdig­heter är tillräckliga för att vistas i det aktuella området.
  • Se till att kläder och utrustning är anpassade och uppfyller de krav som den kalla och extrema miljön i Antarktis ställer.
  • Gå igenom rutiner för att säkerställa att de fungerar.
  • Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 15 meter till potentiellt farliga arter, till exempel leopardsäl.
  • Inför ett besök krävs god logistisk planering. Var särskilt försiktig vid resor över snötäckta glaciärer, här kan finnas sprickområden.
  • Planera inför hastiga väderomslag.
  • Det kan vara svårt att få akut hjälp vid nödsituationer i Antarktis, ta med lämplig första hjälpen-utrustning ifall en olycka skulle inträffa.
  • Genomför inte en resa eller aktivitet om ovanstående punkter inte är uppfyllda.