Jobba hos oss

Som medarbetare på Polarforskningssekretariatet är du med och skapar förutsättningar för svensk forskning i Arktis och Antarktis. Vi strävar efter mångfald, där medarbetarnas bakgrund och erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. På myndigheten finns bred kompetens inom såväl forskning och teknik, som miljö och ekonomi.

Tillsatta jobb

Polarforskningssekretariatet har den 2 juli 2024 beslutat att anställa Erik Ejdepalm som ingenjör, diarienummer 2024-126.

Polarforskningssekretariatet har den 25 juni 2024 beslutat att anställa Margareta Johansson som enhetschef för landbaserat forskningsstöd, diarienummer 2024–43.

Polarforskningssekretariatet har den 25 juni 2024 beslutat att anställa Marie Näslund Jakobsson som kommunikatör, diarienummer 2024–98.

Polarforskningssekretariatet har den 25 juni 2024 beslutat att anställa Sandra Engstrand som forskningssekreterare, diarienummer 2024–82.

Överklaga beslut om anställning

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Polarforskningssekretariatet, c/o Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange diarienumret. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Polarforskningssekretariatet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då information om detta beslut lämnades på Polarforskningssekretariatets anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas. Polarforskningssekretariatet sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd för prövning.

Om något är oklart kan du vända dig till Polarforskningssekretariatet.

Lediga jobb

Förmåner och villkor

Här kan du läsa om några av de förmåner och villkor som gäller om du är anställd på Polarforskningssekretariatet.

Friskvård

Polarforskningssekretariatet anser att friskvård och rekreation är viktigt för att medarbetaren ska ha en god hälsa.

  • En timme per vecka av ordinarie arbetstid för friskvård.
  • Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år till alla anställda.

Arbetstider

Hos oss är det viktigt att medarbetarna ska ha möjlighet att kunna kombinera arbetsliv och privatliv.

  • Flexibel arbetstid för medarbetare.
  • Förtroendearbetstid för chefer.

Semester

Alla anställda i Sverige har rätt till fem veckors semester. Som statligt anställd har du fler semesterdagar, där din ålder avgör hur många semesterdagar du har. Du har också rätt till betald semester redan första året du är anställd, men för att få full betald semester måste du vara anställd hela året.

  • 28 semesterdagar: till och med det år arbetstagaren fyller 29 år.
  • 31 semesterdagar: från och med det år arbetstagaren fyller 30 år.
  • 35 semesterdagar: från och med det år arbetstagaren fyller 40 år.

Sjuk- och hälsovård

  • Vid behov får en anställd vara ledig utan löneavdrag för läkarbesök.
  • Polarforskningssekretariatet ersätter kostnader för varor som omfattas av läkemedelsförmåner enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
  • Polarforskningssekretariatet ersätter kostnader för läkarvård med högst 95 kronor per besök.

Om du blir förälder

Om du är föräldraledig får du ersättning från Försäkringskassan. För att underlätta din föräldraledighet betalar statliga arbetsgivare en kompletterande ersättning så att du får 90 procent av din lön under större delen av ledigheten.

Alla föräldrar på arbetsmarknaden har rätt till förkortad arbetstid till dess att barnet fyllt 8 år eller avslutat sitt första skolår. När barnet fyllt 8 år har du som statligt anställd möjlighet att ansöka om deltid till och med utgången av det skolår barnet fyller 12 år.

Pension

Som statligt anställd får du en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Försäkringar

Om en arbetsskada skulle inträffa har du en arbetsskadeförsäkring som kan ge dig ersättning. Du omfattas även av en tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.