Om oss

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet.
Det betyder att regeringen bestämmer
vad Polarforskningssekretariatet ska arbeta med.

Polarforskningssekretariatet har ungefär 30 anställda.
Chef för myndigheten är Katarina Gårdfeldt.

Polarforskningssekretariatet har kontor i Luleå.
I Abisko finns Abisko naturvetenskapliga station.

Polarforskningssekretariatet organiserar
och planerar forskningsexpeditioner till polarområdena.
Polarområdena är Arktis (Nordpolen) och Antarktis (Sydpolen).

På expeditionerna till polarområdena arbetar forskare,
som gör olika experiment och undersökningar.
De får hjälp av Polarforskningssekretariatet
med bland annat transporter under expeditionerna.
Forskarna kan få hjälp med båt, flyg, helikopter,
bandvagnar och skotrar.

Forskarna får boende, mat och sjukvård under expeditionerna.
De får också låna kläder och utrustning.
Polarforskningssekretariatet samarbetar mycket
med polarorganisationer i andra länder.

Forskarna sprider sina resultat från expeditionerna
till andra forskare, myndigheter, organisationer och allmänheten.
Polarforskningssekretariatet följer med
i det som händer
och informerar om polarforskning i Sverige och andra länder.