Tema: GEOEO

Temat Norra Grönland: Ett Jord-Hav-Ekosystem observatorium – GEOEO bygger på arvet från internationella forskningsexpeditioner, projekt och nätverk under det senaste decenniet som SWERUS-C3, Petermann 2015, Ryder 2019 och EU-PolarNet. Inom såväl temat som expeditionen kombineras fartygsbaserade och landbaserade projekt med fokus på kustområden som ligger i anslutning till de undersökta marina områdena. Temat pågår mellan 2022 till cirka 2026.

Temat GEOEO syftar till att behandla vetenskapliga frågor som är inriktade på att förstå den marina kryosfärens dynamiska historia och påverkan på framtida klimatförändringar, inklusive konsekvenser för marina och markbundna ekosystem i Nordgrönland och intilliggande Norra ishavet, en av de minst kända regionerna på jorden.

De kunskapsluckor som identifierats i specialrapporten från FN:s klimatpanel IPCC om havet och kryosfären i ett föränderligt klimat, har fungerat som ett motiv till GEOEO-temat. Det finns också en bredare koppling till sociala och politiska forskningsämnen som ekosystemhälsa och välbefinnande i Arktis, utmaningar i form av förändring och anpassning för kustnära arktiska och icke-arktiska samhällen, styrningsfrågor samt en ökning av resursutvinning i ett snabbt uppvärmande klimat.

En syntesrapport planeras att vara klar i slutet av den tematiska processen 2026. Den syftar till att ge ändamålsenlig vetenskaplig kunskap om forskningsresultatens konsekvenser för olika sociala och politiska frågor i beslutsfattandet.

Tidslinje

 • 8 februari 2022
  Webinar/workshop 1, GEOEO introduktion (Ladda ner pdf från workshopen här)
 • Juni 2022
  Intresseenkät för deltagande ombord på isbrytaren Oden.
 • November 2022
  Utlysning för forskare vid svenska universitet. För att erhålla plats på isbrytaren Oden krävs finansiering genom forskningsfinansiärer som använder peer review-urval.
 • 2023, ett år före expeditionen
  Workshop 2 – Scope of work (SOW)
 • Augusti-september 2024
  Expedition med isbrytaren Oden
 • Efter expeditionen
  Workshop 4, fokuserar på efterbehandling av data och syntesrapporten.

Tema: GEOEO

Temaperiod: 2022 to 2026

Norra Grönland och det intilliggande Norra ishavet, inklusive Lincolnhavet.

Kontakt

Vill du ha mer information om GEOEO? Är du en internationell forskare som är intresserad av expeditionen? Vänligen kontakta:

Cecilia Lund
Forskningssekreterare,
Polarforskningssekretariatet

cecilia.lund@polar.se, 073-644 58 08

Vetenskapliga frågeställningar

Temat är organiserat kring åtta vetenskapliga frågeställningar.

Frågeformulär för deltagande ombord på isbrytaren Oden 

Vi ber alla som är intresserade av att vara med både ombord på I/B Oden och andra anknuta projekt att fylla i nedanstående frågeformulär för att Polarforskningssekretariatet ska kunna gå vidare i planeringsprocessen. 

Sista svarsdatum

Vänligen fyll i detta formulär senast den 15 augusti 2022 och skicka docx-filen till till office@polar.se.

Kommande utlysning inom temat slutet av 2022

Mellan augusti till september 2024 planeras en expedition inom GEOEO med IB Oden till Norra Grönland och det intilliggande Norra ishavet, inklusive Lincolnhavet.

GEOEO-expeditionen kommer att vara tvärvetenskaplig. Detta kan exempelvis innebära datainsamling inom områdena arkeologi, biogeokemi, klimatologi och paleoklimatologi, ekologi och paleoekologi, geokemi, genomik, glaciologi, marin och markbunden geologi och geofysik, marin och markbiologi, oceanografi och paleokeanografi.

Det tvärvetenskapliga tillvägagångssättet omfattar också numeriska studier av is-hav-atmosfär-geodynamiskt system, inklusive, men inte begränsat till, modellering av istäcke, modellering av havscirkulation, kopplad modellering av ishav.

En utlysning för deltagande i expeditionen beräknas öppna i början av 2023.