Forskning och turism i Antarktis

Allt område söder om 60°S räknas till Antarktis. Det betyder att Antarktis inte bara består av kontinenten utan även inkluderar omkringliggande öar, hav och shelfisar. Det bor inga människor i Antarktis, däremot vistas forskare och turister där under delar, eller under hela året.

Sommaren i Antarktis infaller mellan september och mars. Midnattssolen gör att det är ljust hela dygnet. Sydsommaren är den säsong då mest forskning utförs på och omkring de hundra­talet forskningsstationerna. Omkring 8 000 forskare och teknisk personal arbetar i Antarktis under sydsommarsäsongen. När havsisen drar sig tillbaka under sydsommaren går det också att utföra marin forskning. Antalet forskare som övervintrar, det vill säga stannar kvar under hela den mörka och klimatmässigt ogästvänligare sydvintern, är uppemot tusen personer.

Eftersom Antarktis varit isolerat från omkringliggande land­områden under många miljoner år finns det stora områden med orörd natur. Det är även värdefullt för forskningen att området och den unika miljön bevaras.

Polarforskning är värdefull

I Antarktis genomförs betydelsefulla forskningsprojekt. Forskarna kan till exempel borra upp iskärnor eller ta berg­grundsprover. Analyser av proverna kan tala om hur klimatet har förändrats under jordens utveckling. Med hjälp av den kunskapen kan man försöka förutsäga jordens kommande klimatutveckling. Andra forskare letar fossil för att exempelvis undersöka vilka djur som har levt i Antarktis för miljontals år sedan, och med den kunskapen bättre förstå hur utvecklingen av liv på jorden hänger ihop med ekosystemet.

Turism i Antarktis

Under Antarktis sommar är vädret som gynnsammast och varje år reser ca 40 000 turister till Antarktis för att uppleva den unika miljön.

Respektera den vetenskapliga verksamheten i Antarktis och stör inte de pågående forskningsprojekten.