Svenskt medlemskap i SIOS och SOOS

SIOS – Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System

Polarforskningssekretariatet är medlem i SIOS sedan 2018. Genom medlemskapet kan forskare vid svenska lärosäten få tillgång till SIOS verksamhet.

SIOS är ett konsortium skapat av de forskningsorganisationer och forskningsfinansiärer som äger och hanterar forskningsinfrastruktur på och omkring Svalbard. Konsortiets avsikt är att koordinera, utveckla och optimera forskningsinfrastruktur som ägs av medlemmarna. Målet är att utveckla en transparent forskningsinfrastruktur som bygger på samarbete för att ta fram bättre uppskattningar om framtida miljö- och klimatförändringar i Arktis. Idag har SIOS 29 medlemsorganisationer från tio olika länder.

För att samla de forskare vid svenska lärosäten som är intresserade av SIOS har Polarforskningssekretariatet initierat ett svenskt SIOS-nätverk.

Syftet med det svenska SIOS-nätverket är att

  • Ge deltagarna möjlighet att föra fram åsikter till SIOS-KC och General Assembly-mötet.
  • Sprida information från SIOS och från dess arbetsgrupper.

SOOS – The Southern Ocean Observing System

Polarforskningssekretariatet är aktiv i SOOS sedan 2020. Målsättningen för SOOS är att underlätta insamling och sammanställning av observationer från Södra oceanen. Alla aktiviteter, nätverkande och produkter koordineras via SOOS internationella programkontor – International Project Office (IPO).

Det finns även ett svenskt nätverk som drivs av forskare vid Göteborgs universitet. Forskare och beslutsfattare med intresse för Södra oceanen är välkomna till nätverket SOOS – Swedish Southern Ocean Network. Syftet är att öka samarbetet mellan svenska Antarktisforskare och att öka forskningens synlighet internationellt.

Vill du veta mer kan du kontakta:

Cecilia Lund
Forskningssekreterare
Mobil: 073-644 58 08
E-post: cecilia.lund@polar.se