Infrastruktur vid Abisko naturvetenskapliga station

I huvudanläggningen erbjuder vi logi och gästkök för besökande forskare och studenter. Där finns också laboratorier, kontor, verkstäder, föreläsningssalar, växthus, försöksträdgårdar, lagerlokaler och en meteorologisk station. Utanför stationsområdet finns fem fältstugor på olika platser i Abisko

Områdeskarta

Områdeskarta för Abisko naturvetenskapliga station

Boende

På forskningsstationen finns totalt cirka 70 sängplatser. De flesta rum är två- och fyrbäddsrum, men det finns också ett begränsat antal trebäddsrum. Rummen i D-huset har eget badrum, medan rummen i Carex/Culex har delat badrum.

Generellt gäller självhushåll för mathållningen. Det finns fyra gemensamma kök på forskningsstationen, ett på varje våning i D-huset, ett i Carex och ett i Culex. Närmaste matbutik finns i byn, cirka 1 km från stationen. Vid större kurser och konferenser används ofta catering från någon av leverantörerna i området.

I A-huset finns en tvättstuga för gäster samt två bastur.

Trådlöst nätverk finns i princip över hela stationsområdet.

Samkvämsrum finns i D- och B-husen.

Förvaring, inklusive frys och kylskåp

Kontakta personalen om du behöver förvara utrustning eller prover på stationen. Det finns mycket gott om ouppvärmt utrymme för utrustning som man önskar lämna kvar inför nästa säsong, samt visst uppvärmt utrymme. Prover kan förvaras i +2 °C, -10 °C, -20 °C och -70 °C. Det finns även torkrum för växter.

I slutet av säsongen, det vill säga i skiftet oktober–november, görs en inventering av alla förvaringsutrymmen och allt som är omärkt/oregistrerat städas bort – inklusive omärkta prover!

Fältutrustning

Viss fältutrustning finns att låna på forskningsstationen.

Fältstugor

Stordalen

Myrvillan används mest dagtid som raststuga och för förvaring av utrustning. Den nås med bil till parkeringsplats längs E10, därefter till fots, ca 1 km.

Monitoringinfrastrukturen i Stordalen omfattar meteorologi, strålnings- och gasfluxmätningar.

Latnjajaure

Latnjajaure är den fältstuga som används mest. Här finns sovplats för tio personer, en väderstation och ett antal långtidsförsök, som International Tundra Experiment (ITEX). Den nås med helikopter året runt, sommartid till fots och vintertid med snöskoter via Låktatjåkka.

Automatisk väderstation vid Latnjajaure. Foto: Håkan Grudd
Automatisk väderstation vid Latnjajaure. Foto: Håkan Grudd

Kärkevagge

Kärkevaggestugan har plats för sex personer. Den nås sommartid till fots via Vassijaure och vintertid med skoter eller längdskidor.

Jieprenkiedde

Jiprenkiedde har sängplats för två personer, ytterligare två personer ryms på golvet. Den nås med båt från Abisko naturvetenskapliga station över Torneträsk. Vintertid nås stugan med skoter eller längdskidor.

Lullihatjårro

Lullihatjårro har sängplats för tre personer, det ryms ingen på golvet. Den nås med helikopter året runt eller med skoter vintertid. Det går att vandra dit sommartid, men stugan ligger avsides.

Karta över fältstugorna i Google Maps

Kontor och arbetsplatser

På övre våningen i B-huset finns det fyra mindre arbets- och mötesrum. Om de inte är bokade, går det att använda dem för kontorsarbete.

På första våningen och bottenvåningen i A-huset finns det kontor som kan tilldelas till särskilda forskningsprojekt. Användningen av dessa kontor planeras säsongsvis av stationsledningen. Om du behöver tillgång till ett eget kontor, bör du ange det i din ansökan.

Föreläsningssalar och konferenslokaler

En ny, modern föreläsningssal finns i en egen byggnad på stationsområdet. I B-huset finns den gamla föreläsningssalen och fem mindre mötesrum. Ett på bottenvåningen med plats för 12–14 personer och fyra rum på övervåningen med plats för 6–8 personer vardera. Alla salar och rum kan bokas för konferenser, kurser osv.

Fordon

Det finns tre bilar att hyra på stationen: två kombibilar och en minibuss. Hyrbil bokas i receptionen. Samordna gärna användningen av bilarna, så att så många som möjligt kan få tillgång till dem. Om du behöver garanterad tillgång till bil under ditt besök, rekommenderar vi att du hyr bil på Kiruna flygplats.

På stationen finns också två snöskotrar med kälkar, som endast får användas tillsammans med någon av stationens tekniker.

I Torneträsk finns också en kabinbåt, som körs av stationens tekniker.

Under stora delar av året finns helikopter tillgänglig för charter i Abiskoområdet.

Teknisk service

Stationens tekniker har tillsammans en mycket bred kompetens. Mindre uppdrag, i mån av tid, är kostnadsfria. Ange i din ansökan om du tror dig behöva mer omfattande hjälp.

På stationen finns bil-, metall-, trä-, målar- och elektronikverkstäder, som gäster har tillgång till efter instruktion från teknikerna. Särskilda behov bör anges i ansökan.

Laboratorier och utrustning

På stationen har vi växthus och försöksträdgårdar samt cirka 25 laboratorier, till exempel:

 • allmänna laboratorier
 • geovetenskapligt laboratorium/jordlaboratorium
 • instrumentlaboratorium
 • isotoplaboratorium
 • kemilaboratorium
 • limnologiskt laboratorium
 • mikrobiellt laboratorium
 • mikroskoplaboratorium
 • sterillaboratorium
 • vattenkemiskt laboratorium
 • växtlaboratorium.

Laboratorierna är fria att använda för alla som vistas på forskningsstationen, men för att underlätta samordning måste du i förväg informera oss om sådana behov. Använd också bokningslistorna som finns vid alla laboratorier.

På bottenvåningen i A-huset finns det ett antal laboratorier som kan tilldelas särskilda forskningsprojekt. Tillgången till dessa laboratorier planeras säsongsvis av stationsledningen. Om du behöver tillgång till eget laboratorium, bör du ange det i din ansökan.

Under kontorstid är stationen bemannad med kunniga labbvärdar och tekniker som tillsammans har bred kompetens. Innan du börjar använda ett labb får du en genomgång av någon av laboratorievärdarna.