Dronning Maud Land, DML, 2021/22

Berget Vardeklettane i Antarktis. Foto: Ola Eriksson.

Expeditionen DML 2021/22 består av tre delar: två forskningsprojekt och logistikarbeten vid forskningsstationerna Wasa och Svea. Under expeditionen kommer bland annat byggnation av garage, reparation av el- och gasledningar och installation av gråvattenavlopp att genomföras. Dessutom ska åtgärder genomföras på Wasa med utgångspunkt från de studier som byggforskaren Dag Haugum genomförde förra året.

Snabba fakta

November 2021 till februari 2022

Dronning Maud Land, Antarktis

Typ av expedition: Landbaserad

Expeditionsledare: Ola Eriksson

Forskningsprojekt: 2

Forskningsledare: Arjen Stroeven och Ian Brown

Universitet: 4

Forskningsprojekt 

  • Radar penetration and scattering from snow and ice leds av Ian Brown vid Stockholms universitet.
  • MAGIC DML leds av Arjen Stroeven vid Stockholms universitet.

Vår roll

DML 2021/22 planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet med myndighetens egna anslag. 

Logistiksamarbete

Polarforskningssekretariatet samverkar med Alfred Wegenerinstitutet och FINNARP kring logistik. 

Deltagare DML 2021/22

I DML 2021/22 deltar sex forskare från Stockholms universitet, Aarhus universitet i Danmark, Högskolan i Gävle och Luleå tekniska universitet. 

Forskningsprojekt

Radar penetration and scattering from snow and ice

Forskningsprojektet leds av Ian Brown, docent i jordobservation vid Stockholms universitet. Forskarna har tänkt använda ”ground truthing” för satellitburen snöradar, för att via satellitbilder kunna studera processer i snö. Arbetet sker runt stationen Wasa och mellan Wasa och Svea.

Deltagare

  • Ian Brown, docent i jordobservation vid Stockholms universitet, forskningsledare för projektet Radar penetration and scattering from snow and ice.
  • Andrew Mercer, universitetsadjunkt, Högskolan i Gävle
  • Johan Casselgren, biträdande professor, Luleå tekniska universitet
Expedition ska validera satellitmätningar av den antarktiska inlandsisen

Ian Brown, docent i jordobservation vid Stockholms universitet leder en av två forskargrupper som med start i december genomför en expedition i Dronning Maud Land, Antarktis. 

MAGIC-DML

Forskningsprojektet MAGIC-DML leds av Arjen Stroeven, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Projektet syftar till att studera tidigare variationer i tjockleken på Antarktis istäcke och är en fortsättning på expeditionerna 2016/17 och 2017/18. Denna säsong tänker forskargruppen besöka nunatacker i Vestfjella, Kirwanveggen och Heimefrontfjella för att knyta an till de två tidigare expeditionerna.

Deltagare

  • Arjen Stroeven, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, forskningsledare för projektet MAGIC-DML.
  • Jane Lund Andersen, postdoc, Aarhus universitet, Danmark
  • Martim Mas e Braga, doktorand, Stockholms universitet

MAGIC-DML på Facebook

Berggrunden kan berätta hur Antarktis förändrats

Forskningsprojektet MAGIC-DML leds av Arjen Stroeven, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Projektet söker svar på hur Antarktis kommer utvecklas i ett framtida varmare klimat.

Nyheter om expeditionen