Den tyska forskningsisbrytaren Polarstern är infrusen i ett isflak i Norra ishavet under expeditionen MOSAiC. Foto: Steffen Graupner.

Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, MOSAiC, 2019/20

Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) är ett internationellt forskningsprojekt som syftar till att samla in data från Arktiska oceanen under ett helt år genom att låta forskningsfartyget Polarstern driva med packisen.

Projekt som stöds av Polarforskningssekretariatet

 • Årstidsis – en ny källa till ozonnedbrytande bromerade ämnen i polarnatten
  Forskningsledare: Katarina Abrahamsson, professor vid Göteborgs universitet
 • Vad värmer det djupa Arktiska ishavet?
  Forskningsledare: Céline Heuzé, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet
 • Säsongsväxlingar av metaboliska funktioner i sympagiska och pelagiska mikrobiom i Centrala Norra ishavet, med tonvikt på kol- och kvävecykeln
  Forskningsledare: Pauline Snoeijs-Leijonmalm, professor i marinekologi, Stockholms universitet
 • Att avslöja världens minst kända fiskbestånd: mesopelagisk fisk, deras beroende av havsis och deras roll i näringsväven i Centrala Norra Ishavet
  Forskningsledare: Pauline Snoeijs-Leijonmalm, professor i marinekologi, Stockholms universitet
 • Drivande processer och faktorer bakom antropogena förändringar i koldioxid och havsförsurning i det nya Arktis
  Forskningsledare: Adam Ulfsbo, forskare vid Göteborgs universitet

OM MOSAiC

Inom MOSAiC-expeditionen kommer experter från 20 länder att studera Arktis under ett helt år. Därför har den tyska isbrytaren Polarstern förankrat i ett isflak för att driva över Norra ishavet från hösten 2019 till hösten 2020. MOSAiC samordnas av Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI). I projektet arbetar över 80 vetenskapliga institut tillsammans i ett forskningskonsortium. Expeditionens totala budget är över 140 miljoner euro. Läs mer om expeditionen på www.mosaic-expedition.org och följ Polarsterns position och arbetet ombord genom www.follow.mosaic-expedition.org.

Polarforskningssekretariatet stödjer fem forskningsprojekt inom MOSAiC. De lärosäten som är representerade är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Om expeditionen

September 2019 till oktober 2020

Fartyg: Polarstern

Centrala Arktiska Oceanen

Svenska universitet: 4

Svenska forskare: 9