”Det ser ut som att uppvärmningen av djuphaven fortsätter”

Gruppbild av deltagare i etapp fem. Foto: Alfred-Wegener-Institut/Lianna Nixon

Salar Karam, doktorand i oceanografi vid Göteborgs universitet, deltar i den femte och sista etappen av Arktisexpeditionen MOSAiC som leds av Alfred-Wegener-Institut. Under drygt en månad har han samlat in data för att ta reda på mer om uppvärmningen av det arktiska djuphavet. Salar Karam är den enda svenska MOSAiC-forskare som både fått uppleva två veckors karantän i Tyskland, ett besök till Nordpolen och forskningsexpeditionens ettårsdag.

Hej Salar! Hur har du det ombord på Polarstern?

– Jag gillar att vara ombord på Polarstern och det är väldigt kul att få delta i MOSAiC. Ingen forskningsexpedition i den här storleken har tidigare genomförts. Det finns potential för mycket interdisciplinär forskning där olika biologiska och fysiska processer kan kopplas ihop.

Hur kändes det att nå Nordpolen?

– Det är en ganska unik upplevelse att vara på toppen av jorden, inte många får den chansen. Samtidigt såg jag verkligen fram emot att komma till vår vårt isflak så att vi kunde börja vår forskning.

Hur ser en vanlig dag?

– Vet inte om vi har haft någon vanlig dag än. När vi inte kör CTD-profiler så brukar vi köra MSS (Microstructure Profiler) från 09.00 till 11.30. Sedan går vi oftast in för lunch och går tillbaka ut på isen vid 13.00. Då brukar vi köra VMP (Vertical Microstructure Profiler) till 17.30.

– CTD är ett instrument som vinschas ner genom vattnet och kontinuerligt mäter vattenmassan på olika djup. Det ger data om konduktivitet (används för att beräkna salthalt), temperatur och djup. Vi använder också MSS (Microstructure Profiler) och VMP (Vertical Microstructure Profiler) för att mäta vattnets turbulens och värmeflöden. Då kan vi få en förståelse för om och hur mycket värme som kommer upp till ytan och smälter isen underifrån. MSS har även andra sensorer som till exempel mäter konduktivitet och syre. Det gör att instrumentet ger en ganska komplett hydrografisk profil ner till 400 meter.

– Ibland sätter vi även ut bojar som har en lina med instrument. De mäter tempereratur och salthalt. Då kan vi få tidsserier på hur vattnets fysiska egenskaper förändras. Vi har även satt ut termistorkablar som mäter temperatur längs hela kabeln. Då kan man få temperaturtidsserier av luft, is och vatten samtidigt. Sedan finns det en massa andra saker som vi gör på isen, som att hålla våra hål i isen öppna från isbildning. Efter middagen måste vi förbereda för nästa dag, behandla data och så vidare.

Hur har det gått med dina mätningar?

– Det har gått bra med alla mätningar. Vi har lyckats samla in data under hela etapp fem av MOSAiC. Jag har inte riktigt hunnit sätta mig och gå igenom all data, men enligt CTD-profilerna ser det på ett preliminärt stadium ut som att djuphaven fortsätter att värmas.

Är Arktis lika magiskt som du föreställde dig?

– Ja, jag blev ganska kär i Arktis till slut, det tog lite tid dock. I början av expeditionen var det fortfarande sommar och det var inte alls vad jag föreställde mig. Det fanns smältpölar överallt och vi hade tjock dimma flera dagar i veckan. Packisen kändes som en öken nästan helt utan liv. Efter ett tag började det bli kallare, dimman försvann mer och mer och vi hade några besök av isbjörnar. Det blev mer som jag hade föreställt mig. Nu känner jag att jag gärna hade stannat ett tag till.

Vad är det första du ska göra när du kommer hem?

– Äta så mycket popcorn och ananas som jag kan lägga händerna på!

Forskningsprojektet Vad värmer det djupa Arktiska ishavet? leds av Céline Heuzé, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet.

Om MOSAiC

Inom MOSAiC-expeditionen studerar experter från 20 länder Arktis under ett helt år. MOSAiC samordnas av Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI). I projektet arbetar över 80 vetenskapliga institut tillsammans i ett forskningskonsortium. Expeditionens totala budget är över 140 miljoner euro. Läs mer om expeditionen på www.mosaic-expedition.org och följ Polarsterns position och arbetet ombord genom www.follow.mosaic-expedition.org.

Polarforskningssekretariatet stödjer fem forskningsprojekt inom MOSAiC. De lärosäten som är representerade är Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet. Läs mer här

Forskningsexpeditionen avslutas 12 oktober 2020.

Publiceringsdatum: 05 Okt 2020