Deltagare DML 2021/22

Forskningsprojekt: MAGIC-DML

Arjen Stroeven

Arjen Stroeven

Professor i fysisk geografi vid Stockholms universitet

Forskningsledare för projektet MAGIC-DML.

Jane Lund Andersen

Jane Lund Andersen

Postdoc, Aarhus universitet, Danmark

Martim Mas e Braga

Martim Mas e Braga

Doktorand, Stockholms universitet

Forskningsprojekt: Radar penetration and scattering from snow and ice

Ian Brown

Ian Brown

Docent i jordobservation vid Stockholms universitet

Forskningsledare för projektet Radar penetration and scattering from snow and ice.

Andrew Mercer

Andrew Mercer

Universitetsadjunkt, Högskolan i Gävle

Forskningsområde: mätning av glaciärmassbalans

Johan Casselgren

Johan Casselgren

Biträdande professor, Luleå tekniska universitet

Polarforskningssekretariatet

Ola Eriksson

Ola Eriksson

Expeditionsledare

Håkan Grudd

Håkan Grudd

Stf. expeditionsledare

Annika Kristoffersson

Annika Kristoffersson

Stefan Gunnarsson

Stefan Gunnarsson

Tekniker, sft stationschef Wasa

Dick Johansson

Dick Johansson

Logistiker

Michael Thörnäs

Michael Thörnäs

Logistiker

Logistiker

Mikael Grumstedt

Mikael Grumstedt

Läkare

Arbetar till vardags i Tromsø på Universitetssjukhuset Nordnorge (UNN) med kardiologi och medicinsk intensivvård.