Expedition ska validera satellitmätningar av den antarktiska inlandsisen

Ian Brown, docent i jordobservation vid Stockholms universitet, leder en forskargrupp under expeditionen DML 2021/22.

Ian Brown, docent i jordobservation vid Stockholms universitet leder en av två forskargrupper som med start i december genomför en expedition i Dronning Maud Land, Antarktis. Målet är att få en bättre förståelse för hur stor osäkerheten i satellitmätningar av inlandsisen är och vad det beror på.

Kan du berätta om forskningen ni ska genomföra i Antarktis?

–  Vi ska genomföra ett snömätningsprogram för att validera satellitmätningar av inlandsisen. Vårt program har som mål att bättre förstår hur stor är osäkerheten i satellitmätningar och varför.

Vilka platser undersöker ni, varför har ni valt just dessa platser?

–  Vi ska börja med dagsutflykter på inlandsisen i närheten av forskningsstationen Wasa. Vi kan nå platser cirka 10 mil från stationen med hjälp av snöskotrar. Sen kommer vi att göra en tur ut på inlandsisen under fem till sju dagar då vi kommer att övernatta mitt på isen mellan Wasa och stationen Svea och även vara på Svea under en eller två nätter. Vi väljer platserna utifrån där satellitmätningar tas. Vi vill ha ett brett val av platser som både är kustnära och i inlandet.

Finns det några särskilda utmaningar med att samla data på Antarktis?

– Vi är mycket väderberoende och är begränsade i vart vi kan åka på grund av det långa avståndet mellan stationerna och risken för glaciärsprickor. Utöver det är det förstås kallt, blåsigt och vi är isolerade. Isolationen betyder att om något går sönder eller slutar fungera kan vi inte googla fram lösningar eller ersätta med nya delar.

”Storskaliga smältningar kommer ha globala konsekvenser”

Vad gör Antarktis till en intressant plats för forskningen?

– Antarktis är stort med få besökare och ett antal forsknings- eller mätstationer, exempelvis väderstationer. Vi vet relativt lite om hur kontinenten kommer påverkas av global uppvärmning under de kommande decennierna. Till exempel när och i vilken omfattning som smältningen kommer ske.

 Varför är forskningen viktig?

– Östantarktis är världens största sötvattenmagasin i form av de största glaciärerna. Dessa kan sannolikt påverka havsnivån mer än något annat ifall de börja smälta bort från den yttersta kanten. Storskaliga smältningar kommer ha globala konsekvenser. Det är därför mycket viktigt att vi övervaka Östantarktis och att vi har noggranna metoder för att kunna göra det.

Vad ser du mest fram emot med expeditionen?

– Vetenskapligt ser jag fram emot mätningarna och analysen av data. Personligen ser jag fram emot att arbete på en mer eller mindre orörd plats med ett litet forskningsteam som delar samma mål och motivation.

Har du besökt Antarktis tidigare?

– Nej, fast jag har varit på många glaciärer, stora som små.

 Vem finansierar forskningen?

–  Vi har fått stöd från Polarforskningssekretariatet som ansvarar för allt logistiskstöd inklusive boende, transport, och tekniskt stöd i Antarktis. Forskningen stöds av Rymdstyrelsen, detta är en del av ett pågående projekt på Rymdstyrelsen om satellitmätningar av snö. Även Stockholms universitetet, Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet och Bolincentret för klimatforskning har bidragit. Vi är mycket tacksamma för allt stöd.

”För att fatta bra beslut och förstå framtidens klimatförändringar behöver vi noggranna och pålitliga data”

Till sist, är det något du vill tillägga?

–  För att fatta bra beslut och förstå framtidens klimatförändringar behöver vi noggranna och pålitliga data. Detta är inte bara viktigt för forskare men även för myndigheter, beslutsfattare och allmänheten. Öppen information och öppen forskning med peer review är viktig för demokratin.

Publiceringsdatum: 01 Nov 2021