Garagebygget är påbörjat

Gruppbild innan forskarteamet RAPS och sekretariatets Annika Kristoffersson åkte hem. Från vänster: Ola Eriksson (sekretariatet), Michael Thörnäs (sekretariatet), Dick Johansson (sekretariatet), Annika Kristoffersson (sekretariatet), Andrew Mercer (Högskolan i Gävle), Johan Casselgren (Luleå tekniska universitet), Ian Brown(Stockholms universitet) och Stefan Gunnarsson (sekretariatet).

Publiceringsdatum: 18 Jan 2022