Dronning Maud Land, DML, 2021/22

Berget Vardeklettane i Antarktis. Foto: Ola Eriksson.

Expeditionen DML 2021/22 består av tre delar: två forskningsprojekt och logistikarbeten vid forskningsstationerna Wasa och Svea. Under expeditionen kommer bland annat byggnation av garage, reparation av el- och gasledningar och installation av gråvattenavlopp att genomföras. Dessutom ska åtgärder genomföras på Wasa med utgångspunkt från de studier som byggforskaren Dag Haugum genomförde förra året.

Blogg om expeditionen

Forskningsprojekt

MAGIC-DML (Rock sampling)

Forskningsprojektet MAGIC-DML leds av Arjen Stroeven, professor i naturgeograf vid Stockholms universitet. Projektet är en fortsättning på expeditionerna 2016/17 och 2018/19. Arjen Stroeven studerar variation i tjocklek hos inlandsisen. Denna säsong avser teamet dels besöka nunatacker väster om Wasa, dels knyta ihop de två tidigare studierna.  

Ice-snow monitoring

Forskningsprojektet leds av Ian Brown, docent i jordobservation vid Stockholms universitet. Forskarna har tänkt använda ”ground truthing” för satellitburen snöradar, för att via satellitbilder kunna studera processer i snö. Arbetet sker runt stationen Wasa och mellan Wasa och Svea.

Snabba fakta

15 november 2021 till 5 februari 2022 (preliminärt)

Dronning Maud Land, Antarktis

Typ av expedition: Landbaserad

Expeditionsledare: Ola Eriksson

Forskningsprojekt: 2

Forskningsledare: Arjen Stroeven och Ian Brown

Universitet: Stockholms universitet

Forskningsprojekt 

  • Ice-snow monitoring leds av Ian Brown vid Stockholms universitet.
  • MAGIC DML (Rock sampling) leds av Arjen Stroeven vid Stockholms universitet.

Logistiksamarbete

Polarforskningssekretariatet samverkar med Alfred Wegenerinstitutet och FINNARP kring logistik.