Teckenspråk

Här hittar du filmer med information om Polarforskningssekretariatet och myndighetens verksamhet på svenskt teckenspråk.