Nu lämnar isbrytaren Oden Sverige för expeditionen ARTofMELT 2023

Foto: Paul Zieger/John Prytherch

Nu lämnar isbrytaren Oden Helsingborgs hamn för forskningsexpeditionen ARTofMELT 2023 i Norra ishavet. Forskarna ska studera meteorologiska processer som sker under vårens ankomst till Arktis och smältsäsongens start.

‒ Vädret drivs ytterst av temperaturskillnaden mellan polarområdena och ekvatorn. När Arktis nu värms upp mycket fortare än resten av jorden, förändras förutsättningarna för väder och klimat på hela norra halvklotet. När isen försvinner i Arktis stannar inte effekterna där, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Under våren har Polarforskningssekretariatet arbetat intensivt med att förbereda och anpassa Oden för den rekordtidiga expeditionen. Nyligen samlades forskarna i Helsingborgs hamn för att lyfta ombord utrustning och installera forskningsinstrument. I expeditionen deltar även konstnären Ida Rödén som har tilldelats en plats i Polarforskningssekretariatets konstnärsprogram.

Den 7 maj kliver deltagarna ombord i Longyearbyen på Svalbard, men forskaren Paul Zieger vid Stockholms universitet är med redan när Oden lämnar Sverige den 28 april.

‒ Det är ett tillfälle att kalibrera och starta upp alla instrument så att vi är förberedda när expeditionen startar på riktigt. Vi har mer än 30 instrument som ska användas för att observera atmosfären. Efter en lång tid av förberedelser börjar äntligen vår resa och jag ser fram emot att få genomföra den med ett team av framstående forskare från hela världen, säger Paul Zieger, universitetslektor i experimentell atmosfärvetenskap.

Efter att Oden har lättat ankar i Longyearbyen den 7 maj förväntas fartyget nå iskanten i Norra ishavet inom ett par dagar. När isbrytaren har positionerats mellan nordöstra Grönland, nordvästra Svalbard och Nordpolen startar ”jakten” på kraftfulla, sydliga inflöden av varm och fuktig luft som förväntas trigga smältsäsongens start i Norra ishavet. Det innebär att forskningsexpeditionen saknar en förutbestämd rutt. I stället kommer avancerade väderprognoser bestämma var isbrytaren behöver befinna sig inom fyra till fem dagar.

‒ Innan isen börjat smälta är den som allra svårast att navigera i. Det är en anledning till att det saknas observationer från den här tiden på året. För att mer säkert kunna förutsäga väder och klimat i framtiden behöver vi studera varmluftströmmarna och deras effekt på Arktis snö och is, avslutar Michael Tjernström.

Fakta

Forskningsexpeditionen ARTofMELT (Atmospheric rivers and the onset of sea ice melt) organiseras av Polarforskningssekretariatet och genomförs med isbrytaren som hyrs av Sjöfartsverket. I expeditionen ARTofMELT 2023 deltar 38 forskare från 19 organisationer i 10 länder. Sverige representeras av 14 forskare från Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Lunds universitet. Forskningen ombord på isbrytaren Oden leds av Chief Scientist Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet och Co-Chief Scientist Paul Zieger, universitetslektor i experimentell atmosfärvetenskap vid Stockholms universitet. ARTofMELT 2023 genomförs den 7 maj till 15 juni.

Porträtt av Michael Tjernström.
Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet. Foto: Stella Papadopoulou
Porträtt av Paul Zieger
Paul Zieger, universitetslektor i experimentell atmosfärvetenskap vid Stockholms universitet. Foto: Stella Papadopoulou

Publiceringsdatum: 28 Apr 2023