Att välja den bästa vägen

Oden stävar fram genom isen. Foto: Maria Samuelsson

Norra ishavet, 25 augusti 2021 (N88°01 W98°21)

Onsdag kväll och en svag sol kan skönjas genom molnen. Det är -4,5°C och blåser 5 m/s. Det är mycket is och det skakar och dånar i hela fartyget. Ännu en dag har gått med mycket provtagning, både från fartyg och is.

Isrekognisering med hjälp av helikopter

Innan Oden går vidare till nästa station görs ofta en isrekognisering med helikoptern. Att undersöka och dokumentera isförhållandena framför Oden är ett mycket viktigt hjälpmedel för att hitta den lättaste och enklaste vägen genom isen. Det sparar både fartygsbränsle och tid.

Helikoptern flyger upp till 20 nautiska mil framför fartyget och spåret efter helikopterns transponder (AIS) kan sedan följas i Odens radaranläggning. Samtidigt skissar en erfaren styrman eller kapten upp hur isen ser ut längs vägen, flakens storlek och position, öppna vattenytor och till exempel fält av krossad is.

Tillsammans med AIS-spåret och skisserna kan sedan styrman välja bästa vägen även om isdriften självklart kan ändra förhållandena. De dagar då isrekognisering inte kan genomföras, till exempel på grund av dåliga siktförhållanden, så går ofta Odens snitthastighet ner.

Filip gör skiss över den bästa vägen genom isen för att underlätta Odens framfart. Foto: Maria Samuelsson
Vårt hem i Norra ishavet syns i fjärran från helikoptern under dagens isrekognisering. Foto: Maria Samuelsson
Vår erfarna och skickliga helikopterpilot Ted Juliussen sammanfattar dagens flygning. Foto: Maria Samuelsson

Dagliga kvällsmöten samlar forskarna

Varje kväll kl. 19 har vi kvällsmöte där vi går igenom vad vi gjort under dagen, vad som gått bra och mindre bra, och lägger upp planen för kommande dagar. Nu när forskarna börjar få lite resultat så har vi även börjat med Speed Science talks i samband med kvällsmötet.

Ikväll har Serdar Sakinan presenterat resultat från sina akustiska undersökningar. Det skrovmonterade ekolodet EK80 som sänder på en frekvens av 18 kHz ser främst större objekt som fisk, medan det portabla ekolodet WBAT (333 kHz) fångar mindre objekt som djurplankton. 

Serdar Sakinan (Wageningen Marine Research, Nederländerna) håller ett Speed Science Talk under det dagliga kvällsmötet. Foto: Maria Samuelsson

I natt fortsätter vi vår färd längs det tredje benet och startar nästa station E (se bild nedan) i morgon torsdag kl. 06:00 med den stora fiskhåven.

Text av: Maria Samuelsson

Publiceringsdatum: 25 Aug 2021