Förvånansvärt mycket liv

Nyfiken isbjörn undersöker en flagga. Foto: Åsa Lindgren.

Trots vår nordliga position på 89°N, har vi förvånansvärt mycket liv omkring oss. I vattnet och under isen finns alger och på fågelfronten har vi haft såväl tobisgrissla som stormfåglar på besök. En storsäl besöker oss så gott som dagligen och vid två tillfällen har vi haft besök av valross. Valrossen ägnade några minuter åt att undersöka de forskningsinstrument som ligger i vattnet och attackerade de flytbojar som finns fästa vid utrustningen. Men sedan tröttnade den och lämnade oss därhän och vi har inte sett den något mer.

Valross undersöker en släde
Valross undersöker en släde. Foto: Karin Alfredsson
Valross attackerar en boj
Valross attackerar en boj. Foto: Karin Alfredsson

I förrgår kväll kom en ung isbjörnshanne över isen akter om fartyget. Allt gick dock lugnt och stilla och vi kunde ta ombord alla forskare. På isen har vi en stor mätboj som teamet från Alfred Wegener Institut (AWI) satt ut. Den var väldigt intressant och isbjörnen ägnade lång tid åt att undersöka alla kablar och instrument. Speciellt spännande var alla röda flaggor som vi satt ut för att markera utrustning och gångvägar.

I övrigt pågår forskningen för fullt och vi är nu mitt uppe i den period som forskarna är särskilt intresserade av, nämligen de dagar då vattnet fryser till is för att sedan brytas upp och återfrysas.

 

Åsa Lindgren

Polarforskningssekretariatet

Publiceringsdatum: 28 Aug 2018