Deltagare Synoptic Arctic Survey 2021

Chief Scientist

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Professor i marin ekologi, Stockholms universitet, Sverige

Chief Scientist för expeditionen. Forskningsledare för arbetspaketen Mesopelagic fish, Microbial metabolism och Phytoplankton.

Koordinator

Maria Samuelsson

Maria Samuelsson

Expeditionskoordinator, Polarforskningssekretariatet

Kapten

Mattias Petersson

Mattias Petersson

Kapten, isbrytaren Oden

Forskningsledare

Hanna Farnelid

Hanna Farnelid

Linnéuniversitetet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Picophytoplankton och Phytoplankton.

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Pauline Snoeijs Leijonmalm

Professor i marin ekologi, Stockholms universitet, Sverige

Chief Scientist för expeditionen. Forskningsledare för arbetspaketen Mesopelagic fish, Microbial metabolism och Phytoplankton.

Adam Ulfsbo

Adam Ulfsbo

Göteborgs universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Carbon and tracer chemistry.

Johan Wikner

Johan Wikner

Umeå universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Arctic prokaryotes. 

Birthe Zäncker

Birthe Zäncker

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Storbritannien.

Forskningsledare för arbetspaket Microbial interactions.

Damian Arévalo-Martínez, shore-based

Damian Arévalo-Martínez, shore-based

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Tyskland

Forskningsledare för arbetspaket Trace gases cycling.

Helen Coxall, shore-based

Helen Coxall, shore-based

Stockholms universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Planktonic foraminifera. 

Céline Heuzé, shore-based

Céline Heuzé, shore-based

Göteborgs universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Deep water hydrography.

Karin Holmfeldt, shore-based

Karin Holmfeldt, shore-based

Linnéuniversitetet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Polar viruses.

Samuel Hylander, shore-based

Samuel Hylander, shore-based

Linnéuniversitetet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Zooplankton, shore-based. 

Christian Stranne, shore-based

Christian Stranne, shore-based

Stockholms universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Mid-water acoustics. 

Toste Tanhua, shore-based

Toste Tanhua, shore-based

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Tyskland

Forskningsledare för arbetspaket Ventilation and anthropogenic carbon. 

Michael Tjernström, shore-based

Michael Tjernström, shore-based

Stockholms universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Arctic climate Across Scales.

Brett Thornton, shore-based

Brett Thornton, shore-based

Stockholms universitet, Sverige

Forskningsledare för arbetspaket Trace gas biogeochemistry. 

Forskare

Dennis Amnebrink

Dennis Amnebrink

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket: Arctic prokaryotes

Yannis Arck

Yannis Arck

Heidelberg University, Tyskland

Arbetspaket: Ventilation and anthropogenic carbon

Clare Bird

Clare Bird

University of Stirling, Storbritannien.

Arbetspaket: Planktonic foraminifera

Kimberley Bird

Kimberley Bird

The Marine Biological Association of the United Kingdom, Storbritannien

Arbetspaket: Microbial interactions

Caroline Bringensparr

Caroline Bringensparr

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Mid-water acoustics

Ian Brown

Ian Brown

Plymouth Marine Laboratory, Storbritannien

Arbetspaket: Trace gas biogeochemistry

Carlos Castro

Carlos Castro

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Mid-water acoustics

Julek Chawarski

Julek Chawarski

Memorial University of Newfoundland, Kanada

Arbetspaket: Mesopelagic fish

Hauke Flores

Hauke Flores

Alfred Wegener Institute, Tyskland

Arbetspaket: Mesopelagic fish

Lennart Gerke

Lennart Gerke

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, Tyskland

Arbetspaket: Ventilation and anthropogenic carbon

Nicole Hildebrandt

Nicole Hildebrandt

Alfred Wegener Institute, Tyskland

Arbetspaket: Mesopelagic fish

Lina Holthusen

Lina Holthusen

University of Kiel, Tyskland

Arbetspaket: Trace gases cycling

Salar Karam

Salar Karam

Göteborgs universitet, Sverige

Arbetspaket: Deep water hydrography

Christien Laber

Christien Laber

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket: Picophytoplankton

Prune Leroy

Prune Leroy

Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige

Arbetspaket: Microbial metabolism

Anna Lunde Hermansson

Anna Lunde Hermansson

Chalmers tekniska högskola, Sverige

Arbetspaket: Carbon and tracer chemistry

Frank Menger

Frank Menger

Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige

Arbetspaket: Mesopelagic fish, Microbial metabolism

Claudia Morys

Claudia Morys

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Microbial metabolism

Julia Muchowski

Julia Muchowski

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Mid-water acoustics

Sonja Murto

Sonja Murto

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Arctic climate Across Scales

Alexandra Padilla

Alexandra Padilla

University of New Hampshire, USA

Arbetspaket: Mid-water acoustics

Clara Pérez Martínez

Clara Pérez Martínez

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket: Microbial metabolism

John Prytherch

John Prytherch

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Arctic climate Across Scales

Janina Rahlff

Janina Rahlff

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket: Polar Viruses

Amanda Nylund

Amanda Nylund

Chalmers tekniska högskola, Sverige

Arbetspaket: Carbon and tracer chemistry

Serdar Sakinan

Serdar Sakinan

Wageningen Marine Research, Nederländerna

Arbetspaket: Mesopelagic fish

Marcus Sundbom

Marcus Sundbom

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Carbon and tracer chemistry

Emma Svahn

Emma Svahn

Linnéuniversitetet, Sverige

Arbetspaket: Zooplankton

Baldvin Thorvaldsson

Baldvin Thorvaldsson

Sveriges lantbruksuniversitet, Sverige

Arbetspaket: Mesopelagic fish

Javier Vargas Calle

Javier Vargas Calle

Uppsala universitet, Sverige

Arbetspaket: Mesopelagic fish, Microbial metabolism

Ashish Verma

Ashish Verma

Umeå universitet, Sverige

Arbetspaket: Arctic prokaryotes

Flor Vermassen

Flor Vermassen

Stockholms universitet, Sverige

Arbetspaket: Planktonic foraminifera 

Lisa Winberg von Friesen

Lisa Winberg von Friesen

University of Copenhagen, Danmark.

Arbetspaket: Phytoplankton

Lärarprogram

Anna Stiby

Anna Stiby

Lärare, Nacka gymnasium, Sverige

Polarforskningssekretariatet

Sara Johansson

Sara Johansson

Meteorolog

Per Lundgren

Per Lundgren

Meteorolog

Per Arnell

Per Arnell

Läkare

Johan Kullberg

Johan Kullberg

Sjuksköterska

Ted Juliussen

Ted Juliussen

Helikopterpilot

Mats Persson

Mats Persson

Helikoptertekniker

Joachim Gyllestad

Joachim Gyllestad

Tekniker

Hans-Jørgen Hansen

Hans-Jørgen Hansen

Tekniker

Sven Lidström

Sven Lidström

Tekniker

Niklas Vestin

Niklas Vestin

Tekniker

Anton Sandström

Anton Sandström

IT-tekniker

Daniel Rönn

Daniel Rönn

IT-tekniker

Josef Nilsen

Josef Nilsen

IT-tekniker

Besättning

Isbrytaren Oden ägs av Sjöfartsverket. Genom ett långsiktigt samarbetsavtal nyttjar Polarforskningssekretariatet Oden för polarexpeditioner sommartid. Besättningen på isbrytaren bemannas av företaget Viking Supply Ships.